Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 9 - rujan, 1968. - Volumen: 90 Sljedeći Prijašnji