Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 4 - travanj, 1970 - Volumen: 92 Sljedeći Prijašnji