Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 6 - lipanj, 1971. - Volumen: 93 Sljedeći Prijašnji