Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 12 - prosinac, 1978. - Volumen: 100 Sljedeći Prijašnji
ZANE, Zorka
BIBLIOGRAFIJA LIJEČNIČKOG VJESNIKA 1877-1977
prosinac, 1978.
Ključne riječi
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306