Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens. -
E-graða, èasopisi
Časopis Broj: 9-10 - rujan-listopad 1876. - Volumen: 4 Sljedeći Prijašnji
1
str. 449-462
2
str. 463-470
3
str. 471-482
str. 483-500
str. 501-504
6
-t-
str. 504-509
7
str. 509-513
8
n.
str. 513-516
9
n.
str. 516-520
10
K.
str. 520-521
11
K.
str. 521-522
str. 522-524
13
K.
str. 524-525
14
K.
str. 525
15
K.
str. 525
16
K.
str. 525-526
17
str. 526-527
18
n.
str. 527
19
n.
str. 528-529
20
n.
str. 530
21
K.
str. 530-531
22
H.
str. 531-534
23
H.
str. 534-535
24
n.
str. 535
25
n.
str. 536
26
n.
str. 536-539
27
n.
str. 540
28
n.
str. 540
29
str. 540-544
Point d.o.o. - Vidoveèka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306