Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens. -
E-graða, èasopisi
Časopis Broj: 9-10 - rujan-listopad 1879. - Volumen: 7 Sljedeći Prijašnji
str. 505-523
str. 523-530
str. 530-536
4
str. 536-544
5
str. 545-552
str. 552-564
7
str. 564-571
8
B.
str. 571-575
9
K.
str. 575-577
10
n.
str. 577-580
11
F.
str. 580-583
12
str. 583-587
13
W.
str. 587-588
14
n.
str. 588-589
15
n.
str. 589-593
16
str. 593-595
17
K.
str. 595-596
18
K.
str. 596
19
K.
str. 596
20
n.
str. 596-597
21
K.
str. 597-598
22
n.
str. 598
23
-k.
str. 598-599
24
str. 599
25
str. 599
26
str. 600-614
27
str. 615
Point d.o.o. - Vidoveèka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306