Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens. -
E-graða, èasopisi
Časopis Broj: 8-09 - kolovoz-rujan 1880. - Volumen: 8 Sljedeći Prijašnji
1
str. 465-472
str. 473-484
str. 485-497
4
str. 498-502
5
str. 503-515
6
K.
str. 515-523
7
str. 523-528
8
str. 528
9
M.
str. 529-532
10
str. 532-534
11
str. 534
12
D.
str. 534-535
13
str. 536
14
str. 536
15
F.A
str. 536-537
16
K.
str. 537
17
str. 537-538
18
str. 538
19
str. 539
20
str. 539-540
21
str. 540
22
str. 540-545
23
K.
str. 546
24
str. 546-549
25
str. 549-550
26
str. 550-551
27
Sc.
str. 552-553
28
str. 553-561
29
str. 561-564
Point d.o.o. - Vidoveèka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306