Pretraživanje kataloga
DOBRODOLI !

Pred Vama je katalog privatne knjinice u kojoj se graa ne posuuje ;(
Osim standardnog kataloga knjiga, sadrane su:
- zbirka knjiga s tematikom elektrotehnike i elektronike,
- zbirka glazbe na gramofonskim ploama i kompakt diskovima.
- zbirka digitaliziranik knjiga, asopisa i novina i ostake grae
- zbirka elak i bakelitnih gramofonskih ploa
- zbirka starih radio aparata
- jo malo starih radio aparata...

Zahvaljujemo na posjeti.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.