Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
Poetak sastavljanja Meunarodne svemirske postaje
4. prosinca 1998 prvih 6 astronauta poslano je Space Shuttle Endeavourom da privrste modul za Zaryu FBG kako bi poeli sklapati Meunarodnu svemirsku stanicu, na koju je do 4. prosinca 2008 spojeno 24 od ukupno 32 modula potrebnih za dovretak postaje. Meunarodna svemirska postaja (ISS) je zajedniki projekt izmeu (NASA), SAD(RKA), Rusije (JAXA) Japanu, (ADS) Kanade i jedanaest europskih zemalja (ESA).Svemirska postaja je u niskoj orbiti i moe se vidjeti sa Zemlje golim okom. Od 2. studenoga 2000 svemirska postaja je kontinuirano popunjena. Meunarodna svemirska postaja je dola nakon hladnog rata koji je zavrio sa "Sporazumom izmeu Sjedinjenih Amerikih Drava i Ruske Federacije o suradnji u istraivanju i koritenju svemira u mirnodopske svrhe".
clanak
SVIJETLJENJE IVOTINJA
Jeste li znali da krijesnice zapravo ne svijetle samostalno? Znate li jo koju ivotinju koja emitira svjetlost? Odgovore na ova i slina pitanja potraite u lanku.
Autor0000011796
AUGUST CESAREC
August Cesarec (Zagreb, 4. prosinca 1893. - zagrebaka Dotrina 17. srpnja 1941.), hrvatski knjievnik, publicist i politiki djelatnik.S Miroslavom Krleom pokrenuo je i ureivao 1919. godine asopis Plamen koji u kolovozu iste godine biva zabranjen. U jesen 1922. godine od KPJ je poslan, u svojstvu delegata, na IV. kongres Komunistike internacionale u Moskvu.Objavljivao je putopise, prevodio Maksima Gorkog, Victora Hugoa i Emilea Zolu te je pisao mnogim listovima, asopisima i tjednicima kao to su: Plamen (1919), Istina (1919), Nova Istina (1919), Novi svijet (1920), Komunista (1921), Borba (1922.-1924.), Kritika (1922), Omladinska borba (1923), Knjievna republika (1923.-1925.), Nova Evropa (1923), Savremenik (1923, 1926.-1927.), Radnika borba (1924), Obzor (1925), Jutarnji list (1925), Hrvat (1925.-1926.), Vijenac (1925.-1928.), Hrvatsko kolo (1927.-1932.), Zatita ovjeka (1928.-1929.), Hrvatska revija (1928.-1932.), Knjievnik (1928.-1933.), Literatura (1931.-1932.), Savremena stvarnost (1933), Danas (1934), Nova rije (1938.-1939.) i Izraz (1939.-1941.).
Autor0000011043
VASILIJ KANDINSKI
Vasilij Vasiljevi Kandinski (Moskva, 4. prosinca 1866. - Neuilly-sur-Seine, 13. prosinca 1944.) bio je ruski slikar. Jedan od najvanijih slikara XX. stoljea uz Picassa. Bio je voa grupe iz Mnchena - Der Blaue Reiter. Vasilij Kandinski preminuo je 13. prosinca 1944. Kandinski se danas smatra jednim od najutjecajnijih slikara svoje generacije, doprinijevi razvoju ekspresionizma i apstrakcije svojim radom. Njegova djela spadaju u umjetniki pokret danas znan kao apstraktni ekspresionizam.