Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Svjetski dan sportskih novinara - 02.07.1924.
Na dananji dan 1924. godine osnovan je AIPS, Svjetska udruga sportskih novinara. Frank Reichel izabran je tada za prvog predsjednika udruge, a engleski i francuski jezik proglaeni su ravnopravnima u komunikaciji budueg udruenja. Danas udruga okuplja 152 zemlje lanice, s vie od 20 tisua lanova. Hrvatska je takoer lanica udruge, a sekcija sportskih novinara Hrvatske osnovana je u Zagrebu, 6. travnja 1949.
clanak
Kit kolja
"5. X 1948. nasukalo se mnogo mladih kitova na obali u blizini oceanarija u Floridi. Bjeali su pred kitom koljaem. Veina ih je poginula, a nekoliko ih je otpremljeno u oceanarij. Istraivai Antarktika morali su biti vrlo oprezni kada bi se usudili u amcu poi na more zbog kita koljaa."
Autor0000005372
HERMANN HESSE
Hermann Hesse (Calw, 2. srpnja 1877. - Montagnola, vicarska 9. kolovoza 1962.), njemaki knjievnik Svojim djelima postie za ivota znaajne uspjehe. Povremeno se javlja u politikom ivotu u duhu svojih demokratskih i pacifistikih uvjerenja. Poslije Prvoga svjetskog rata priklanja se psihoanalizi, a ivo ga privlai misticizam Dalekoga Istoka. U njegovim se prvim romanima odraavaju pojedine faze autorovih unutarnjih kriza, a u kasnijim se pojavljuju opeljudski problemi. Dobitnik je Nobelove nagrade za knjievnost 1946. godine. Najpoznatija djela: Stepski vuk Demian Igra staklenim biserima Sidarta
Autor0000004168
ERNEST HEMINGWAY
Ernest Miller Hemingway (Oak Park, Illinois, 21. srpnja 1899. - Ketchum, Idaho, 2. srpnja 1961.), ameriki romanopisac. Roen je u North Oak Park Avenue 439 u kui koju je sagradio njegov djed udovac Ernest Hall. Hemingway je bio drugo od estero djece dr Clarencea i Grace Hall. Hemingwayeva djela i ivot imali su znaajan utjecaj na amerike pisce njegovog vremena. Velik dio njegovih djela klasici su amerike literature, a neka su i ekranizirana. Hemingway je svoja djela pisao prema vlastitim iskustvima koja je imao kao ribar, lovac i zaljubljenik u borbe bikova. Njegove pustolovine koje je doivljavao dovodile su ga nekoliko puta u bliske susrete sa smru: u panjolskom graanskom ratu kada su u njegovoj sobi eksplodirala bomba; u 2. svjetskom ratu ratu kada ga je udario taksi i 1954. (ve spomenuto) kada se dva puta avionom sruio u Africi. Roman koji je Hemingwayu donio meunarodnu reputaciju je The Sun Also Rises/A sunce izlazi, iz 1926. godine u kojoj opisuje grupu moralno amerikih i britanskih boema i bogataa koji ive u Francuskoj i panjolskoj, a pripadnici su tzv. izgubljene generacije u periodu nakon 1. svjetskog rata. Drugi Hemingwayev roman je A Farewell to Arms/Zbogom oruje, 1929., u kojem pria o ljubavi amerikog vojnika koji je voza ambulantnih kola i britanske medicinske sestre. Nakon ovoga romana uslijedila su jo dva realistina djela: Death in Afternoon/Smrt popodne, 1932. i Green Hills of Africa/Zelena brda Afrike,1935.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.