Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
MEUNARODNI DAN ZATITE OD BUKE
Pokreta obiljeavanja ovog dana je amerika Liga za zatitu od buke (NVO), iji aktivisti podiu svijest javnosti o tetnosti buke, kao specifinog zagaivaa okolia, koji dovodi do zdravstvenih, ali i ekonomsko-socijalnih posljedica. Ogledaju se, prije svega, u trokovima lijeenja, gubitku radnih dana zbog bolovanja, smanjenoj radnoj sposobnosti, smanjenju cijena nekretnina u blizini izvora buke.Buka na ovjeka djeluje izravno i neizravno oteujui njegovo zdravlje, izazivajui umor i smanjenje radne sposobnosti, ometa sporazumijevanje, koncentraciju, odmor i san.
clanak
JEDINICE MJERA
"U jedinicama mjera ima kulturna psihologija odlino ogledalo savremene slike svijeta. Stare jedinice mjera su gotovo sve projekcije organa. Bit e to po svoj prilici u vezi s time, to je ovjek nauio brojanje uope na svojim udovima. Odatle decimalni brojni sistem, koji odgovara broju prstiju na rukama."
Autor0000012243
JOAN MIRO
Joan Mir Ferra` (Mont-Roig del Camp kraj Tarragone, 20. travnja 1893. - Palma de Mallorca, 25. prosinca 1983.), panjolsko-katalonski slikar, kipar i keramiki umjetnik. Roen je kao sin zlatara i urara i keri uglednog stolara. Sa sedam godina je krenuo u kolu i dobiva prvu poduku iz risanja. 1907. godine, na nagovor oca, upisuje poslovnu kolu, ali u isto vrijeme ide na umjetniku akademiju La Escuela de la Lonja. U razdoblju od 1910. do 1911. radio je kao knjigovoa u jednoj kemijskoj tvrtki. Prvu samostalnu izlobu izloio je 1918. u Dalmauovoj galeriji u Barceloni. eni se 1929. s Pillar Juncosu, a godinu dana kasnije dobiva i ker koju je nazvao Dolores po svojoj mlaoj sestri. Tijekom ivota nekoliko je puta mijenjao mjesto stanovanja. Za njegova ivota, 1976. godine, osnovana je Fundacija Juan Mir u Barceloni. Umro je na Boi 1983. u Mallorci, a sahranjen je u obiteljskoj grobnici groblja Montjuic u Barceloni. Za sobom je ostavio opus od 11.000 radova.
Autor0000012562
LJUDEVIT GAJ
Ljudevit Gaj ili Ludwig Gay (Krapina, 8. srpnja 1809. - Zagreb, 20. travnja 1872.), hrvatski politiar, jezikoslovac, ideolog, novinar i knjievnik. Sredinja osoba Hrvatskoga narodnog preporoda ili Ilirskoga pokreta.Godine 1830. u Budimu tiska knjiicu Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja, prvi opeprihvaeni hrvatski pravopis (nakon djela urevia i Vitezovia), dvojezino, na hrvatskom i njemakom, koja mu je pronijela ime cijelom domovinom: potaknut primjerom i nastojanjima Pavla Vitezovia, a po uzoru na ve ustrojeni eki pravopis, reformira hrvatsku abecedu te za svaki glas u hrvatskom jeziku rabi po jedan znak u hrvatskom latinikom pismu, zbog toga se po njemu Hrvatska abeceda naziva jo i Gajica, ime je ujedinio slovopisno i pravopisno cijeli hrvatski narod te je postao sredinja osoba hrvatskog narodnog preporoda ili jo zvanog ilirski pokret.