Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
SVJETSKI DAN BEZ KOROVA
Danas 19. sijenja obiljeava se Dan bez korova. Ima ih na svim moguim i nemoguim mjestima: na njivama i livadama, po umama, parkovima i vrtovima, du puteva, ulica, staza i ograda, u dvoritima, na krovovima, ruevinama, gradilitima, deponijama... Korov je proglaen za beskorisno i tetno bilje, meutim, on ima i svoju dobru stranu. U gradu moe biti itekako koristan budui da ove biljke stvaraju kisik, a iz zraka apsorbiraju tetne plinove i teke metale. Tako smanjuju zagaenost zraka, a ljeti nas tite od prevelikog zagrijavanja, poveavaju vlanost zraka i ublaavaju buku.
clanak
Mastilo ili tinta
Tinta se koristi u Kini jo od 2600 godine pr.Kr. Kako se tinta dobivala u ta vremena, i u neka novija, proitajte u lanku.

Autor0000003016
EDGAR ALLAN POE
Edgar Allan Poe (Boston, 19. sijenja 1809. - Baltimore, 7. listopada 1849.), ameriki knjievnik koji je stvorio anr kriminalistikog romana. Nakon to je s kratkom priom Poruka u boci osvojio 50 dolara, zapoinje karijeru spisatelja: u asopisima Southern Literary Messenger (u Richmondu, gdje je stvarao od 1835. do 1837.), te philadephijskim Burton's Gentleman#&39s Magazine i Graham#&39s Magazine (1839.-1843.), izlaze neka od njegovih najpoznatijih djela. Njegova prva zbirka, Prie iz Groteske i Arabeske, pojavila se 1840. godine, a sadri jedno od njegovih najpoznatijih djela, Pad kue Usherovih. U ranim 1840-ima, izlazi i koljkareva prva knjiga, njegovo najprodavanije djelo. ana poema o izgubljenoj ljubavi, Gavran donijela je Poeu svjetsku slavu kad je izdana 1845., a Umorstva u Rue Morgue te Ukradeno pismo, takoer iz tog perioda, smatraju se Poeovim najpoznatijim kriminalstikim romanima.
Autor0000011594
PAUL CEZANNE
Paul Czanne (Aix-en-Provence, 19. sijenja 1839. - Aix-en-Provence, 22. listopada 1906.), francuski slikar ije djelo predstavlja sponu impresionizma s kraja 19. stoljea i kubizma poetkom 20. stoljea; Jedna od najznaajnijih osoba francuskog i europskog slikarstva, s presudnim utjecajem na njegov danji razvoj. Povjesniari umjetnosti ga svrstavaju u postimpresionizam, zajedno s Van Goghom i Gauguinom. esto je nazivan ocem modernoga slikarstva ili praocem nove umjetnosti. Pod utjecajem Monetova impresionizma dolazi do spoznaje da je bit slikarstva u ostvarivanju plastine egzistencije objekta, pa modificirajui impresionizam nalazi nove metode likovnog izraza. Ostavio je golem opus u crteu, akvarelu i ulju, a najee teme su pejzai, mrtve prirode i portreti.