Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Svjetski dan industrijskog dizajna - 29.06.2012.
Svjetski dan industrijskog dizajna (WIDD) obiljeava se svake godine 29. lipnja u znak priznanja industrijskog dizajna i dizajnera. Prvi deklarirani u 2007. godini povodom ICSIDs (International Council of Societies of Industrial Design ) 50. godinjice, Svjetskog industrijskog dizajna dan je osnovan s ciljem promoviranja, razumijevanja, te da se naglasi doprinos dizajnera i naunika. Stvaranje ove discipline tj. samog dizajna je olakavanje suradnje kako bi se poboljale ekonomske, socijalne, kulturne i ekoloke kvalitete ivota u cijelom svijetu.
clanak
MRKVA
"Mrkva pripada skupini vrlo starih kulturnih biljaka koje su se jo u starom vijeku uzgajale kao povre, hrana, zain i lijek. vicarski nauenjaci Heer i Neuweiller pronali su ostatke mrkve iz kasnog kamenog doba. Ti su ostaci stari 45000 godina. Stari Grci i Rimljani poznavali su uzgoj mrkve."
Autor0000011791
IVAN RENDI
Ivan Rendi (Imotski, 27. kolovoza 1849. - 29. lipnja 1932.), hrvatski kipar. Kiparstvom se poinje baviti ve u ranoj mladosti zahvaljujui kamenoklesarskoj tradiciji na otoku Brau gdje je proveo djetinjstvo. Likovnu akademiju zavrio je u Veneciji 1871., a potom se nekoliko godina usavravao u kiparskim ateljeima firentinskih majstora. Kasnije je uglavnom ivio i djelovao u Trstu gdje je i nastao najvei broj njegovih djela. U domovini je najvie izlagao u Zagrebu i Splitu. Prvi je znaajni i umjetniki obrazovani hrvatski kipar. Radio je u realistikom stilu s elementima naturalizma, osobito u obradi detalja. Oko 1900. prihvaa secesijski stil, nastojei mu folklornim motivima dati osobno i nacionalno obiljeje. Rendi je izradio oko 200 kipova. Najpoznatiji su njegovi javni spomenici podignuti u ast hrvatskih velikana koje nalazimo po itavoj Hrvatskoj, na primjer: poprsja hrvatskih velikana Medulia, Klovia, Krste Frankopana, Nikole Juriia i Augusta enoe na zagrebakom Zrinjevcu, zatim spomenik Petru Preradoviu u Zagrebu i Andriji Kaiu Mioiu u Makarskoj, na temelju kojeg je postavljen jednak kip u Zagrebu te Ljudevitu Gaju u Krapini.
Autor0000000977
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
Antoine Marie Roger de Saint-Exupry (Lyon, 29. lipnja 1900. - nestao iznad Korzike, 31. srpnja 1944.), francuski pisac i zrakoplovac. Poznat je i kao Saint-Ex. Veliao moralnu snagu heroja. Poginuo u II svj. ratu. Poletio je s Korzike 31. srpnja 1944. godine u izviakom avionu P-38 i nestao negdje nad Sredozemljem. De Saint Exupery autor je vie romana o zrakoplovstvu i drugih proza proetih strau za letom, ljepotom i slobodom. Najboljim mu se djelima smatraju knjiga pripovjedaka Zemlja ljudi i za mnoge, najljepi djeji roman Mali princ. Exupery se zrakoplovstvom poeo baviti dvadesetih godina, nakon to je bio odbijen u mornarici. Sudjelovao je u pionirskim pothvatima uspostave prvih redovitih potanskih zranih linija u Junoj Americi i Africi, a zatim je neko vrijeme ivio na Long Islandu gdje je i nastao Mali princ.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.