Banner
Point d.o.o.

Search catalog

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Meunarodni dan kornjaa - 23.05.1990.
ATR American Tortoise Rescue je osniva, sponzor i utemeljitelj Meunarodnog dana kornjaa koji se obiljeava u svijetu 23.svibnja svake godine, jo od 1990 g.U Hrvatskoj se Meunarodni dan kornjaa obiljeava uglavnom u Zagrebu i Puli, te putem medija (televizije, radija i novina). U Zoolokom vrtu Maksimir u Zagrebu organiziraju se radionice na kojima posjetioci ue o vrstama i porijeklu kornjaa, te o njihovom ivotu u prirodi.U Aquariumu u Puli, Meunarodni dan kornjaa obiljeava se putanjem spaenih i rehabilitiranih morskih kornjaa u more.
Rudi Supek: Simpatija i antipatija u braku i ivotu
"Simpatija i antipatija su uvstva, koja prate svaki na ljudski dodir, koja nam nagovjetavaju mnogo prije nego naa misao, da li je nama takav dodir ugodan ili neugodan, da li emo u njemu ustrajati ili emo ga izbjegavati, da li e prikovati nau ljubopitnost i pruiti radosti prvih otkria o drugom ovjeku ili e, naprotiv, odvratiti na pogled i istisnuti drugog ovjeka kao neko strano tijelo. "
clanak
Najmanji sisavac nae faune
"Obino se misli, da je to umska rovka (Sorex araneus Linn), koja izraste dugaka 11 cm. U Brehmovu djelu ivot ivotinja (X, str. 282) stoji, da je najmanji sisavac europske faune patuljasta rovka (Sorex minutus Linn), kojoj je totalna duina 7 cm, od ega otpada na rep 3,4 cm."
Autor0000011790
ANTE STAREVI
Ante Starevi (itnik, Gospi, 23. svibnja 1823. - Zagreb, 28. veljae 1896.), hrvatski politiar, publicist, knjievnik. Pored politikih aktivnosti bavio se povijeu, filologijom, knjievnom kritikom, filozofijom, pisanjem pjesama, drama i politikom satirom (Pisma Magjarolacah). Danas se esto naziva Ocem Domovine. U jesen 1845. godine zavrava gimnaziju u Zagrebu te odlazi u sjemenite u Senj, a otamo u Petu na studij teologije. Godine 1846. je dobio poasnu titulu doktora filozofije u Peti. Tada odluuje ne posvetiti se sveenikom pozivu ve borbi za slobodnu i suverenu Hrvatsku.
Autor0000000992
HENRIK IBSEN
Henrik Johan Ibsen (Skien, 20. oujka 1828. - Kristijanija (Oslo), 23. svibnja 1906.), norveki knjievnik. Imao je veliki utjecaj na modernu dramu. Njegov rad je priznat u cijelom svijetu, a njegova djela izvode se u kazalitima na svim kontinentima. Pisao je psiholoke drame i drutvenokritike komade koji su prokrili put naturalistikom stilu u drami, analizirajui moralne probleme. Izvrio je velik utjecaj na kulturni ivot u nordijskim zemljama, kao i na Englesku, Njemaku i Francusku knjievnost. Za svoje drame uzimao je teme iz najblie okolice. Naroito je majstorski obradio enske likove. Ibsen je postao najuveniji po svojim dramama. No, prvo je napisao prilian broj pjesama, ubrajajui tu dobro znanu Terje Vigen.
Autor0000000816
JOSIP PUPAI
Josip Pupai (Slime kraj Omia, 19. rujna 1928. - Krk, 23. svibnja 1971.), hrvatski knjievnik. Pupai je bio urednik Krugova i Knjievnika. Zajedno je, sa svojim naratajem oko asopisa Krugovi, traio dublji, istinitiji ivotni realitet. Odmjerenom strukturom svojih refleksivnih metaforikih pjesama oituje iskonsku vezanost uz podrijetlo i zaviaj. Ne privlai ga pritom toliko egzotika mediteranskog krajolika, koliko svijest o pripadnosti neprekinutom lancu to ga tvore preci i potomci, te svijest o ljudskom bivanju u jedinstvu sa zemljom kojoj pripadaju. U tu se bliskost uklapa i Pupaieva vezanost uz more i njegovo vjeno beskrajno bivstvo. Najbolji je lirski izraz te tematike antologijska pjesma More. Pesimistian osjeaj ivota prouzroen traginim dogaajima u obiteljskom i osobnom ivotu, primjerice u pjesmi Tri moja brata (o smrti trojice brae), uzdie Pupaievo lirsko obzorje do svemirskih razmjera, do smisla vlastita i opeg opstanka. Izmeu prve Pupaieve zbirke Kie pjevaju na jablanima (1955.) i zadnje Moj kri svejedno gori (1971.) stanovita kriza u pjesnikovu stvaralatvu poklapa se s njegovim sukobima s nekim pojavama u drutvu. No izvore produbljenosti svojega lirskoga izriaja Pupai je uvijek, pa tako i u zadnjoj zbirci, iznova nalazio u udesnoj zaviajnoj utemeljenosti, sjeanju na djetinjstvo i lirskom oblikovanju i oitovanju proivljenog, to njegovu poeziju uzdie u same vrhove novije hrvatske knjievnosti. Dana 23. svibnja 1971. godine sa suprugom Benkom i keri Raeljkom poginuo je u zrakoplovu koji se zapalio nakon slijetanja u zranu luku Rijeka koja se nalazi na otoku Krku.
Autor0000011647
Par LAGERKVIST
Pr Fabian Lagerkvist (Vxj, 23. svibnja 1891. - Stockholm, 11. srpnja 1974.), vedski knjievnik, dobitnik Nobelove nagrade za knjievnost 1951. godine. Vrlo rano se suprotstavlja obiteljskoj religioznosti i prihvaa vjeru u svijet budunosti, te objavljuje svoje prve oporbenjake tekstove i po idejama i po izboru. U kritiko-teorijskim radovima napada izroeni naturalizam, zahtijevajui od knjievnosti jednostavnost folklorne predaje. Uzor su mu neposrednosti i saetost Biblije, Kurana, sjevernjakih saga i stare egipatske lirike. Prvi je vedski ekspresionist, u pjesmama i dramama izraava kaotini svijet iz doba Prvoga svjetskog rata, oslanjajui se na djela kasnog Strindberga. U meuratnom razdoblju u njegovo djelo probijaju i svjetliji tonovi, koji se 30-ih godina ponovno pomrauju, kada Lagerkvist nastupa kao otar borac protiv diktature i neovjenosti. Godine 1933. kada Hitler dolazi na vlast, Lagerkvist pie Krvnika, djelo koje je nedvojben protest protiv nasilja. Neprestano obuzet problemom zla, u svojoj najznaajnijoj prozi Patuljak, predstavlja utjelovljenje svih negativnih ljudskih znaajki, pa pomou likova renesanse, simbolizira moderna stanja. Godine 1951. dobio je Nobelovu nagradu za knjievnost. Djela eljezo i ljudi, Vjeiti smijeak, Okrutne prie, Baraba, Sibila, Hodoasnik na moru, Posljednji ovjek, ovjek bez due, Pobjeda u tmini
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
en