Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Svjetski dan srca
Svjetski kardioloki savez svake godine, posljednje subote u rujnu obiljeava Svjetski dan srca. Prvi put bilo je to 24.09.2000. Iako medicina biljei veliki napredak u ovoj organizaciji istiu da i dalje u svijetu umire 17,2 milijuna ljudi od sranog i modanog udara. Cilj im je pomoi ljudima da ive due i kvalitetnije kroz prevenciju i kontrolu bolesti srca i modanog udara, to se posebno odnosi na zemlje sa niskim i srednjim primanjima. Tema ove godine je "Jedan svijet, jedan dom, jedno srce".
clanak
Svjetski dan borbe protiv bjesnoe - 28.rujna
Svjetski dan borbe protiv bjesnoe obiljeava se 28. rujna, radi podizanja svijesti javnosti o vanosti te bolesti smrtonosne za ovjeka te o nainima zatite i sprjeavanja njezina irenja. U Hrvatskoj, zahvaljujui velikim zajednikim naporima veterinarske slube i javnog zdravstva, ve godinama nije bilo smrtnih sluajeva zbog bjesnoe u ljudi, ali to ne znai da te bolesti nema kod nas, poglavito u lisica koje su izvor prenoenja tog virusa. Zato je vano cijepiti pse protiv bjesnoe i oznaiti ih (mikroip).
Autor0000000130
FINK NIKOLA: KANIBALI U MOM INSEKTARIJU
Sigurno ste ve uli kako bogomoljke nakon razmnoavanja jedu svoje mujake, no sigurno niste znali da palinjaci to isto rade bez nekog naroitog razloga. Vie o ovoj njihovoj navici, i nekim drugim zanimljivostima o ovoj vrsti proitajte u lanku.
Autor0000010882
JOSIP LONAR
Akademik Josip Lonar (21.11.1891.,akovo-28.09.1973., Zagreb), sveuilini profesor, elektrotehniki strunjak i fiziar. Godine 1937. predaje kolegije Osnove elektrotehnike i Elektrina mjerenja. Na fakultetu je osnovao laboratorije za iste kolegije u kojima je obavio mnoga istraivanja. Zasluan je za utemeljenje i pokretanje Radio Zagreba, napravio je elektrotehnike sheme za njeno funkcioniranje 1924-26, i izveo tehnike radove. Tu je suraivao s O. Kuerom i J. Horvatom, bivim uenicima Vinkovake gimnazije. Godine 1930. kada je proradila prva televizija u Europi, u Londonu, konstruirao i napravio je prvi tv-prijemnik u svom laboratoriju, te gledao tv-sliku iz Londona. Umirovljen je 1957. kada je TV Zagreb poela sa redovitim emitiranjem svoga dnevnog trosatnog programa. Redoviti je lan JAZU-a od 1947. Godine 1961. dobio je Nagradu za ivotno djelo grada Zagreba. Godine 1970. izabran je za poasnog doktora Sveuilita u Zagrebu. Bio je pionir nae hrvatske elektrotehnike i elektronike, radiofonije i televizije.
Autor0000010968
LOUIS PASTEUR
LOUIS PASTEUR Louis Pasteur (Dole, 27. prosinca 1822. - St. Cloud, 28. rujna 1895.), francuski kemiar i biolog. Njegovo prvo istraivanje odnosilo se na optika svojstva vinske kiseline te je jedan od osnivaa stereokemije. Bavio se problemima alkoholne i mlijene fermentacije, to ga je odvelo na prouavanje bolesti vina. Spoznaja da se klice iz kojih nastaju mikroorganizmi mogu unititi utjecajem topline bila temelj postupka sterilizacije nazvanog po njemu pasterizacijom. S tim je u vezi i poetak antiseptike metode u kirurgiji, koju je Pasteur primijenio 1865. uvoenjem fenola kao sredstva za dezinfekciju rana. Istraivao je cjepiva protiv zaraznih bolesti. Bio je uvjereni pacifist i patriot te je nakon pruskog bombardiranja Pariza zatraio da se njegovo ime brie s popisa poasnih doktora Sveuilita u Bonnu. Izolirao je uzronika antraksa i primijenio cjepivo protiv te bolesti. Otkrio je i uzronike rodiljske groznice i kolere peradi. Prvi Pasteurov zavod za istraivanje bjesnoe osnovan je 1888. Otkrio je da su uzronici trunjenja i vrenja mikrobi. Pokusom dokazao da mikrobi nastaju samo od mikroba (sve ivo moe se razviti samo iz ivoga). Uveo je nazive aerobni i anaerobni. Imenovao viruse kao uzronike bolesti.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.