Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Otkriven helij - 18.08.1868.
Helij (gr. ἥλιος = Sunce), otkrio je Pierre Janssen 1868. godine, kada je tijekom potpune pomrine Sunca spektografskim iispitivanjem mikromosfere, gdje ga ima u velikim koliinama, otkrio posebnu emisijsku liniju. Iste godine Lockyer je u utom dijelu spektra, izmeu dvije natrijeve, otkrio novu liniju. Smatrajui da pripada novom elementu, dao mu je ime helij. U laboratoriju je dobiven 1895. godine zagrijavanjem klevita, minerala koji sadri uranij.
clanak
METAMORFOZA
"Pojam metamorfoze nalazimo u geologiji, botanici i zoologiji. Metamorfoza u geologiji znai preobraavanje kamenja Zemljine kore koje uzrokuju sile. U prvom sluaju je promjena samo strukturalna (strukturalna metamorfoza) ili ide s njom uporedo i mineralno preobraavanje kamenja.U botanici zovemo metamorfozom injenicu, da se jedna organska osnova koja je po svojoj formi i poloaju na biljnom tijelu, a jednako i po svojem unutranjom sastavu, odreena da se razvije u stanoviti organ. "
Autor0000003694
MARKO MARULI
Marko Maruli (lat. Marcus Marulus Spalatensis) (Split, 18. kolovoza 1450. - Split, 5. sijenja 1524.) hrvatski je knjievnik i kranski humanist, otac hrvatske knjievnosti. esto mu se dodijeva i pridjev Splianin. Prva uporaba rijei psihologija pripisuje se Maruliu. Roen je u splitskoj plemikoj obitelji Maruli koja se od 1436. nazivala i Peceni. U Splitu je zavrio humanistiku kolu, no ne zna se gdje je studirao, moda u Padovi. Bio je aktivan u pomaganju hrvatskim knezovima protiv Turaka. I pjesnikovi pozivi na borbu protiv Turaka zrae hrvatskim rodoljubljem. Hrvati su mu glavni predstavnici borbe protiv Osmanlija, pa poimence Ugre i ne spominje u svojoj pjesmi Molitva suprotiva Turkom. Marko Maruli u doba turskih napada na dalmatinske gradove pie djelo Judita kojim eli ohrabriti Spliane i graane ostalih dalmatinskih gradova da se odupru osmanlijskoj opasnosti.
Autor0000004342
ROMAN POLANSKI
Roman Liebling - Romek (Pariz, 18. kolovoza 1933.) je francusko-poljski redatelj, scenarist, producent i glumac. Nakon poetka karijere u Poljskoj, Polanski je postao slavni arthouse redatelj, a Hollywoodu redatelj filmova kao to su Rosemaryna beba (1968.) i Kineska etvrt (1974.). Poznat je i po burnom privatnom ivotu. Njegovu suprugu, Sharon Tate, 1968. je ubila Obitelj Manson. 1978., nakon to je priznao da je imao nezakonit seksualni odnos s 13-godinjakinjom, Polanski je otiao u Francusku, gdje ivi i danas. Ameriko pravosue smatra ga bjeguncem. Ne elei se vratiti u Sjedinjene Drave i suoiti se s uhienjem, nastavio je reirati filmove u Europi, ukljuujui Ludilo (1988.), Gorki mjesec (1992.), Djevojka i smrt (1994.), Deveta vrata (1999.), Pijanist (2002.) , Oliver Twist (2005.), Svakom svoje kino (2007.) i Gost pisac (2010.).
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Link 0

uro Sudeta na webu
WEB stranica posveena uri sudeti povodom stote godišnjice roenja
(1903.-2003.)
Novosti
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
Metlib
Za korištenje aplikacije morate biti član knjižnice. U knjižnici morate prijaviti svoju e-mail adresu.
Izjava o pristupačnosti