Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
SVJETSKI DAN NEPUENJA - 31.05.1987.
SVJETSKI DAN NEPUENJA - 31.05.1987. Svjetski dan nepuenja odrava se svake godine 31. svibnja. Potaknula ga je Svjetska zdravstvena organizacija 1987. godine. Unato brojnim javnozdravstvenim kampanjama, pa i zakonskim zabranama puenja, uivanje u cigaretama kod sve mlaih narataja smatra se prihvatljivim nainom ponaanja. Mladi ne prepoznaju zdravstvene rizike koje nosi ova tetna navika. Statistike pokazuju da se razbolijeva svaki drugi pua. Puai najee obolijevaju od kardiovaskularnih bolesti, slijede karcinomi, kronina opstruktivna bolest plua (KOPB), koja je ak u 90 posto sluajeva uzrokovana puenjem.
clanak

MASLAC U - PRAŠKU


"Fabrikacija maslaca u prašku — bila je predmet istraivanja u Institutu za margarin u Moskvi. Prvo uspješno industrijsko ostvarenje ovo problema izvršeno je u jednoj tvornici, koja se specijalizirala za proizvodnju mlijeka u prašku."

Autor0000005191
WALT WHITMAN
Walt Whitman (West Hills, 31. svibnja 1819. - New Jersey, 26. oujka 1892.), ameriki pjesnik. U mladosti je ivio nemirnim ivotom mijenjajui mnoga zvanja. Sam tiska svoje glavno djelo, znamenitu knjigu pjesama Vlati trave, koja se poslije pojavila u mnogim izdanjima, na mnogim jezicima. Pie joj predgovor, u kojem iznosi zahtjeve za novom amerikom knjievnou. Vlati trave zbirka je pjesama u slobodnom stihu, koja na snaan nain slavi individualizam Amerike, demokraciju i bratstvo meu ljudima, te ivo i ushieno opisuje ameriki ivot, osobito New York. Djelo je proglaeno nemoralnim zbog slobodne obrade spolnosti, pa pjesnik biva neshvaen od suvremenika. Meutim, moderna ga kritika dri jednim od najvanijih stvaralaca u povijesti amerike knjievnosti.
Autor0000000895
SAINT-JOHN PERSE
Saint-John Perse (pravog imena Marie Rene Alexsis Saint-Leger) (Saint-Leger-les-Feuilles, 31. svibnja 1887. - Prewquile-de-Giens, 20. rujna 1975.), francuski pjesnik i diplomat Dobitnik je Nobelove nagrade za knjievnost 1960. godine. Diplomatsku karijeru zapoeo je na Dalekom istoku kao sekretar francuske ambasade u Pekingu, a nakon toga zauzimao je visoke poloaje u francuskom Ministarstvu vanjskih poslova. Bio je prijatelj Aristidea Brianda te sudjelovao u svim vanijim meunarodnim politikim konferencijama izmeu dva rata. Godine 1940. odlazi u Englesku, zatim u SAD, gdje vodi u tisku kampanju protiv Vichyja (zbog ega mu je Petainova vlada oduzela francusko dravljanstvo). Godine 1941. imenovan je konzervatorom Kongresne biblioteke u Washingtonu. U Francusku se vratio 1958. godine. Poslije lirskog prvijenca Pohvale objavio je zbirku Images a Crusoe te Anabaza. Nakon duge utnje javio se 1942. zbirkom Izgnanstvo, za kojom slijede Vjetrovi, Morekaze, Kronika i Ptice. Njegova intelektualistika poezija bogato je opskrbljena arheolokim, etnolokim i filozofskim inventarom, puna historijskih evokacija, muzejskih dragocjenosti i rijetkih rijei. Njegovu panju privlae pradavne civilizacije, tragovi ovjeka u pijesku pustinje, hijeroglifi i grobnice, kineska epigrafija i legende Istoka, Konfucije i Lao Ce.
Autor0000010942
VATROSLAV LISINSKI
Vatroslav Lisinski (Zagreb, 8. srpnja 1819. - Zagreb, 31. svibnja 1854.), hrvatski skladatelj. Glazbu je uio kod J. K. Wisnera Morgensterna. Prve poticaje za skladanje daje mu amaterski pjeva Alberto Ognjan triga, pristaa ilirskog pokreta koji je 1841. godine osnovao prvo ilirsko pjevako drutvo i pridobio Lisinskog za dirigenta. Iste godine sklada svoje prvo djelo - solo pjesmu Iz Zagorja od prastara na tekst Pavla toosa (kasnije zamijenjen novim tekstom Dimitrija Demetra Prosto zrakom ptica leti). U razdoblju od 1842. do 1847. godine zaposlen je kao biljenik banskog stola i tada stvara vie zborova, solo-pjesama, nekoliko klavirskih kompozicija (Slavonsko kolo) te prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba. U periodu od 1851. do 1853. godine bio je besplatni nadzornik kolskih uionica Glazbenog zavoda, a nakon to je otputen iz te slube prihvaa mjesto sudbenog auskultanta. Razoaran, osamljen i gotovo posve zaboravljen sklada malo. Njegovo posljednje djelo Opijelo nije sauvano. Vatroslav Lisinki bio je najdarovitiji meu skaldateljima Ilirskog pokreta i prvi hrvatski profesionalni glazbenik koji je ujedno postavio temelje nacionalnom smjeru u Hrvatskoj, a posebice operi, solo-pjesmi, orkestralnoj i zborskoj glazbi.
Hrvatski radio list
asopis koji je naslijedio "Radio Zagreb" a prethodi "Hrvatskom krugovalu". Na alost, osim dobrih priloga i radijskog programa vidi se utjecaj ustakog PR-a i nametanja "novog jezika".
Hrvatski krugoval
asopis koji je izlazio od 1941-1945. godine. Bio je vezan uz program i sadraje Dravnog radija Zagreb. Dosta kulturnih sadraja i sadraja iz javnog i umjetnikog ivota uz obile fotografija meu kojima ima mnogo onih s autorstvom Toe Dabca.
Radio Zagreb 1940.
asopis vezan uz radio i radijski program s mnotvom slika i zanimljivosti iz tog vremena
Il Nazionale
Dovrena prva faza digitalizacije lista "Il Nazionale" na talijanskom jeziku koji je izlazio samostalno ili kao podlistak "Narodnog lista" od ezdesetih godina devetnaestog stoljea.
Narodni list - Zadar
Zavrena je prva faza digitalizacije Narodnog lista, jednog od najznaajnijeg lista izdavanog u Dalmaciji od ezdesetih godina devetnaestog stoljea. Digitalizirana su i cenzurirana izdanja.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.