Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Meunarodni dan starijih osoba -01.10.1990.
Meunarodni dan starijih osoba proglasili su Ujedinjeni narodi 1990. godine, elei tako pokazati da su starije osobe vani lanovi svakog drutva i kako bi potakli zemlje svijeta da omogue ukljuivanje starijih osoba u drutvo prema njihovim intelektualnim i fizikim mogunostima. U Hrvatskoj je prema popisu iz 2001. 15,7 posto osoba starijih od 65 godina, to e se vjerojatno drastino promijeniti u rezultatima prologodinjeg popisa stanovnitva, jer i Hrvatska ima snaan trend starenja stanovnitva. U Madridu, u travnju 2002., na II. Svjetskoj skuptini posveenoj starenju usvojena je Madridski akcijski meunarodni plan o starenju da bi se odgovorilo izazovima populacijskog starenja u 21. stoljeu, te da bi se promovira razvoj drutva za sve generacije.
clanak
IRAFE
Proitajte nekoliko crtica o "drutvenom" ivotu irafa.


Autor0000010749
ZVONKO MILKOVI
Zvonko Milkovi (01.10.1888., Varadin - 03.03.1978., Varadin), hrvatski pjesnik i putopisac. U Varadinu je zavrio osnovnu kolu i Klasinu gimnaziju, a pravo je studirao na sveuilitima u Zagrebu, Pragu, Beu i ponovo u Zagrebu, gdje je 1913. godine i promoviran za doktora prava.Pisao je pjesme na kajkavskom. Kao pripadnik druge generacije hrvatske moderne 1913. objavljuje svoju prvu pjesniku zbirku Pjesme, a 1914. zastupljen je u glasovitoj antologiji Hrvatska mlada lirika sa est pjesama. Za ivota Milkoviu su tiskane jo etiri pjesnike zbirke: Poboni asovi (1944.); Izabrane pjesme (1961.), Pjesme (1971.) i Legende o sakritoj srei (1976.), te posthumno Iz starog Varadina (etrdesetak soneta), 1979. godine. Objavio je i zbirku putopisa Krenimo u rano jutro (1968.), a ponajbolje pjesme uvrtene su mu u petnaestak antologija.
Autor0000010770
TADIJA SMIIKLAS
Tadija Smiiklas (Retovo, umberak, 1. listopada 1843. - Zagreb, 8. lipnja 1914.), hrvatski povjesniar i politiar. Gimnaziju je zavrio u Zagrebu u grko-katolikom sjemenitu, studirao je povijest i zemljopis u Beu. Profesorsku karijeru zapoinje na rijekoj gimnaziji (1870.), da bi nekoliko godina kasnije bio imenovan profesorom gimnazije u Zagrebu, a 1882. postaje redovitim profesorom Filozofskoga fakulteta. Godine 1883. izabran je pravim lanom JAZU. Godine 1900. izabran je za predsjednika JAZU i na tom poloaju ostao je do smrti. Umirovljen je 1905. godine, na vlastitu molbu. Bio je poasni graanin Zagreba, Varadina i Karlovca. Smiiklas je bio izuzetno potovan u svim staleima drutva i kao veliki domoljub i kao sjajan znanstvenik. Kako je bio neenja esto se kod njega skupljala intelektualna zagrebaka (i hrvatska) elita. "Povijest Hrvata" izdao je u dvije knjige (prvi dio izlazi u Zagrebu godine 1882, a drugi dio 1879., dakle, obrnutim redoslijedom) prva je cjelovita sinteza povijesti hrvatskoga naroda koja je izuzetno mnogo podigla nacionalni osjeaj kod Hrvata. Znanstveni ugled uvrstio je objavljivanjem, u deset knjiga, velike zbirke hrvatskih pravnih tekstova od samih poetaka, "Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae".
Autor0000001071
PIERRE CORNEILLE
Pierre Corneille (Rouen, 6. lipnja 1606. - Pariz, 1. listopada 1684.), francuski dramski pisac. Izuio je pravo i odabrao advokatsko zvanje. Prvim komedijama izazvao je pozornost kazaline publike i kardinal Richelieu odabrao ga je da s jo etvoricom autora pie drame po njegovu ukusu i pod njegovim pokroviteljstvom, ali suradnja nije dugo trajala. Svojom tragedijom "Cid" uzbudio je 1636. francusku publiku. "Cid" je bio prva velika drama francuskog klasicizma i govorio je suvremenicima o asti, kultu volje i moralu uzvienih bia. Zbog profeudalnog antiapsolutistikog karaktera ovu dramu osudila je Francuska akademija. Uzore je traio meu starim Rimljanima. Djela: "Smrt Pompejeva", "Laac", "Andromeda. "Surena". "Cid" .
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.