Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika

SVJETSKI DAN VIDA - 08. listopada


Svjetski dan vida (WSD) meunarodni je dan svjesnosti, a odrava se svake godine drugi etvrtak u mjesecu listopadu kako bi se usmjerila pozornost na globalno pitanje sljepoe i slabovidnosti, te rehabilitaciju slijepih osoba.Infektivni uzroci sljepoe smanjuju se kao rezultat ulaganja u zdravstvenoj skrbi. S porastom starije populacije i promjenama u nainu ivota predvia se da e kronina stanja koja rezultiraju sljepoom, kao što je dijabetika retinopatija, eksponencijalno rasti. Takoer se predvia da e bez uinkovite intervencije na veem planu, broj slijepih osoba u svijetu porasti do 76 milijuna do 2020. godine.

clanak
KREZUBICE
"Porodica pasanaca (Dasypodi dae) najbrojnija je u cijelom redu krezubica (Xenartha). Veinom ive na otvorenim travnatim ravnicama zvanima ako, u stepama i pampama, ali i po rubovima uma. Stanovnici June Amerike zovu ih i armadilima ("armadillos"), tj. oklopnicima, to je vjerojatno i najbolji opis tih ivotinja. "
Autor0000013944
HENRY FIELDING
Henry Fielding (Sharpham Park pokraj Glastonburyja, 12. travnja 1707. - Lisabon, 8. listopada 1754.), engleski knjievnik. Pisac je koji najjasnije pokazuje suton drame i uspon romana u 18. stoljeu. Drame su mu sentimentalne i poune ili burleskne, a romani su duhovite i uvjerljive slike naravi i obiaja tadanje Engleske. Tvorac je novog literarnog roda, romana koji je raniju uzvienost i metafiziku zamijenim ivom svakidanjicom ljudi svojeg doba. Henry Fielding u svojim djelima spominje i Hrvate. U njegovom romanu Tom Jones stoji Brate, ti si savreno pravi Hrvat; ali kao to i oni imaju svoju korist u vojsci carice-kraljice, tako i u tebi ima neto dobro. Djela: "Tom Jones", "Ljubav u nekoliko maski", "Joseph Andrews", "Dnevnik putovanja u Lisabon", "Nadridoktor".
Autor0000006407
ZVANE RNJA
Na dananji dan roen je Zvane (Ivan) rnja (rnjeni kraj minja, 8. listopada 1920. - Zagreb, 26. veljae 1991.), istaknuti hrvatski pjesnik, prozaik, esejist, kulturolog, scenarist, dramaturg i filmolog, novinar, publicist, polemiar i nakladnik. Jedno od najznaajnijih imena koje je Istra dala Hrvatskoj u 20. stoljeu. Pseudonimi: Osip Suri, Barba Zvane, Filus i dr. Tijekom rata u Istri i Gorskome kotaru ureuje Goranski vjesnik i Hrvatski list, a nakon osloboenja glavni je i odgovorni urednik Glasa Istre, Ilustriranog vjesnika i Vjesnika, te urednik Epohe, Dometa i Mosta. Na Pravnome fakultetu Sveuilita u Zagrebu studirao je i apsolvirao pravo (1950.-1954.). Godine 1969. Zvane rnja u minju utemeljuje uglednu kulturnu organizaciju akavski sabor, iji je tajnik do 1977. Godine 1979. pokree reprezentativan nakladniki projekt antologijsko-enciklopedijskih domaaja Istru kroz stoljea u kojoj je u 10 kola kao glavni i odgovorni urednik potpisao 60 knjiga. Kao autor i polihistor snanog i osebujnog nadahnua pisao je kulturno-povijesne i knjievne eseje i studije, poeziju i memoarsku prozu, duboko inspirirane Istrom, njezinim akavskim idiomom i hrvatskom kulturnom i politikom povijeu.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.