Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Otkriven Amperov zakon - 25.09.1820.
Francuski fiziar Andre Marie-Ampere otkrio je na dananji dan zakon (Amperov zakon) o linearnim tokovima elektrine struje 1820. Zakon kae da se dva paralelna vodia privlae kad kroz njih tee istosmjerna struja, a odbijaju kad su struje protivne. Njegovo otkrie omoguilo je razvoj magneta.
FERDO PAUR: PUKI LISTAR
"Ponukan sa vie strana, sastavio sam ovaj Hrvatski puki listar, razdjeliv ga na tri poglavlja. U prvom nanizani su sastavci privatnih pisama, naime takovih, to ih esto put, skoro danomice u obinom ivotu trebamo. U drugom nalaze se sastavci poslovnih pisama, potrebnih u trgovini i obrtu, a u treem obrazci raznovrstnih izprava. Od svake vrsti pisama, nalazi se po vie sastavaka, tako, da e si svatko prema potrebi moi odabrati, odnosno po njima sline sastaviti. Kad elimo list pisati, ponajprije nudno je, da pomislimo o em i to emo pisati, a vrlo je uputno, da se misli ubiljee na papir, te istom nakon izpravka i poredaja na isto prepiu. Kod listova je od osobite vanosti, da se odlikuju iskrenou, t. j. neka su onakova, kako u istinu osjeamo i mislimo, uzimaju dakako u obzir pristojnost i druga drutvena pravila."
clanak
NEJEDNAKOST UESA KOD LJUDI
Znate li da veina ljudi ima lijevo uho dulje od desnoga? Kolika su prosjena odstupanja, proitajte u lanku.

Autor0000002326
CARLOS RUIZ ZAFRON
Carlos Ruiz Zafn (25.09.1964., Barcelona, panjolska - Los Angeles, 19.06.2020.), panjolski pisac. Pohaao je isusovaku kolu Sarri. Taj je gotiki dvorac u njegovu rodnom gradu, s tornjevima i tajnim hodnicima, budio njegovu djeju matu i elju za pripovijedanjem pria. Radio je u reklamnoj agenciji. Godine 1993., kao 29-godinjak, za svoj je prvi roman Trilogija magle (1996.) primio knjievnu nagradu za mlade i ubrzo je objavio romane El palacio de la medianoche, Las luces de septiembre i Marina. Od 1994. ivi u Los Angelesu, radi kao scenarist i pie za panjolske dnevne novine El Pas i La Vanguardia. Godine 2002. u panjolskoj je postao knjievnom senzacijom, a njegov roman Sjena vjetra, ija se radnja odvija u Barceloni 50-ih godina 20. stoljea, proglaen je knjigom godine. Do sada je preveden na vie od etrdeset jezika te prodan u desecima milijuna primjeraka. Nastavak Sjene vjetra roman Anelova igra u panjolskoj je objavljen na Svjetski dan knjige 23. travnja 2008. Anelova igra svojevrsna je predigra Sjeni vjetra. Roman je do sada preveden na vie od trideset svjetskih jezika, a publika ga je prihvatila s jednakim oduevljenjem kao i Sjenu vjetra. Roman za mlade Trilogija magle ponovno je izdan 2010. na engleskom jeziku.
Autor0000005018
WILLIAM FAULKNER
William Faulkner (25.09.1897., New Albany, Mississippi, US-06.07.1962., Byhalia, Mississippi), ameriki pripovjeda, pjesnik i romanopisac, dobitnik Nobelove nagrade za knjievnost 1949.g. Faulkner nije maturirao, ali je mnogo itao (od svjetskih klasika do francuskih simbolista: Paula Verlainea, Wildea, Dostojevskog, Flauberta, Rimbauda, Swinburnea, Shakespearea, Cervantesa ). 1918. primljen je kao dobrovoljac u pilotsku kolu britanskoga zrakoplovstva u Kanadi. Nakon rata vratio se u Oxford, gdje je proivio najvei dio ivota (potkraj ivota esto boravio u dravi Virginiji kod kerine obitelji). Nakon pjesama i kraih proza, prvi mu je poetniki roman Vojnikova plaa, 1926. Roman Krik i bijes, 1929., prikaz je propasti etvero djece stare obitelji Compson, uklopljen u povijest amerikoga Juga, a ujedno i eksperimentalni, inovativni roman struje svijesti koji moe stati uz bok Joyceovu Uliksu. Radikalnost foknerovske inovacije vidljiva je i po tom to je, esencijalno, sav roman sadran u svijesti idiota Benjya. Posljednjih petnaestak godina ivota uivao je veliku popularnost i bio svojevrsni veleposlanik amerike kulture u Europi, Junoj Americi i Japanu. Godine 1949. dobio je Nobelovu nagradu za knjievnost, odravi pritom vjerojatno najpoznatiji i najbolji govor koji je ikada izgovoren tijekom te sveanosti.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Link 0

uro Sudeta na webu
WEB stranica posveena uri sudeti povodom stote godišnjice roenja
(1903.-2003.)
Novosti
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Metlib
Za korištenje aplikacije morate biti član knjižnice. U knjižnici morate prijaviti svoju e-mail adresu.
Izjava o pristupačnosti