Pretraživanje kataloga
Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
SVJETSKI DAN OKOLIA - 05.06.1972.
Svjetski dan zatite okolia obiljeava se 5. lipnja svake godine u vie od 140 zemalja svijeta. To je najvaniji dan UN-ovog poticanja ekoloke osvijetenosti i djelovanja na podruju zatite okolia. Na poticaj Ujedinjenih naroda svjetske vlade i organizacije na ovaj dan ve 46. godinu zaredom pokreu akcije kojima se promie vanost zatite okolia. Tema ovogodinje kampanje i mnogih dogaanja diljem svijeta koja e se ovim povodom odrati je borba protiv oneienja zraka, a glavna zemlja domain je Kina. Pridruite se novom globalnom izazovu #MaskChallenge i ako ne ve danas, ali svakako na sam Svjetski dan zatite okolia 5. lipnja, stavite masku na lice. Njima emo na najbolji nain naim nacionalnim, ali i svjetskim voama pokazati da elimo udisati ist zrak. Izazovu e se irom svijeta pridruiti brojne poznate osobe, a ovogodinja kampanja Svjetskog dana zatite okolia poziva sve stanovnike naeg planeta da odaberu jedan od sljedeih naina kako bismo pobijedili oneienje zraka: Koristite javni prijevoz ili dijelite vonju s drugima, vozite bicikl, hodajte; Prijeite na hibridno ili elektrino vozilo i koristite samo taksije na elektrini pogon; Iskljuite motor automobila kada ekate zeleno svjetlo na semaforu; Smanjite potronju mesa i mlijenih proizvoda kako biste utjecali na smanjenje emisije metana; Kompostirajte ostake organske hrane i reciklirajte otpad; Prijeite na visoko uinkovite sustave i opremu za kuno grijanje/hlaenje; tedite energiju: iskljuite svjetla i kuanske aparate kada ih ne koristite; Odaberite ekoloki prihvatljive i neotrovne boje te namjetaj od prirodnih materijala.
tefanija Papailiopulos: Naa hrana-nae zdravlje
"Kada gledamo negdanju staru prehranu, onda po naem dananjem znanju stara prehrana nije bila dobra. Ljudi su u staro vrijeme mnogo grijeili u hrani, pa su zato i stradali; oni su grijeke u prehrani plaali svojim zdravljem, pa i ivotom. Koje su glavne grijeke negdanje starinske prehrane? Prvo: stari su ljudi vjerovali, da je glavno pun eludac. Glavno je, da ima dosta hrane i to je bilo za njih najvanije. Meutim iskustvo je pokazalo ovo: vano je, koliko ovjek pojede, ali je jednako vano i ono, ta se pojede."
Gradii koji izumiru
"Kad se putuje cestom od istone obale Istre prema Pazinu i centru poluotoka, prolazi se mimo tri gotovo jednaka stara gradia Pian, Gradie i Lindar koja se sa svojim vitkim zvonicima uzdiu na strmim breuljcima."
AKI RAHIMOVSKI
Aki Rahimovski (Ni, 5. lipnja 1955.), makedonsko-hrvatski je pjeva, najpoznatiji po angamanu u zagrebakom sastavu Parnom valjku. Aki Rahimovski roen je 5. lipnja 1955. godine u Niu, ali se ubrzo s porodicom preselio u Skoplje. Kako mu je otac bio glazbeni profesor, sa sedam godina je krenuo u glazbenu kolu, odsjek klavir i pjevanje. Kao tinejder bio je lan nekoliko sastava od kojih su neki Grupa Vakuum, Krvna braa i Grupa Torr, s kojom je nastupio na festivalu u Zagrebu 1975. godine.1975. godine upoznaje gitaristu i skladatelja Huseina Hasanefendia - Husa i Juricu Paena. Te iste 1975. godine u suradnji s menaderom Vladimirom Mihaljekom Mihom osnivaju prvu postavu Parnog Valjka kao nekakva zagrebaka varijanta Bijelog Dugmeta. U 30-godinjoj karijeri Parni valjak je objavio 16 studijskih albuma, 14 singlova, 5 uivo albuma, 4 kompilacije, te 2 koncertna DVD-a. Svoj prvi studijski album objavili su 1976. godine pod nazivom Doite na show!, kojeg je objavila beogradska diskografska kua PGP-RTB.
FEDERICO GARCIA LORCA
Federico Garcia Lorca (selo Fuente Vaqueros kod Granade, panjolska, 5. lipnja 1898. - Granada, 19. kolovoza 1936.), panjolski pjesnik i dramatiar. Njegov ivot i djela su obiljeila vrijeme prije i nakon panjolskog graanskog rata. Putovao je po panjolskoj i Americi, ivei i piui djela koja su prevedena na desetke jezika, a njegovo ime je poznato po cijelom svijetu. Federico Garcia Lorca je bio panjolski pjesnik i dramatiar roen 5. lipnja 1898. u selu Fuente Vaqueros pored Granade. Prvu zbirku pjesama Dojmovi i krajolici izdaje 1918. Napisana je u tradicionalnom stilu deskriptivnog realizma. Od 1929. do 1930. boravi u SAD-u, ponajvie u New Yorku, a posjetio je i Kubu. Nakon toga se vraa u novoproglaenu Republiku panjolsku. Pomou kazalita je prikazivao djela panjolske klasike i provodio je ideju o drutvenoj ulozi kazalita. Za vrijeme izbijanja graanskog rata, Lorca se zatekao u Viznaru u Granadi. 19. kolovoza 1936. faistiki vojnici su ga ulovili i izveli napolje, a tijelo su mu bacili u neobiljeen grob.
CARL MARIA VON WEBER
Carl Maria von Weber (Eutin, 18. studenog 1786. - London, 5. lipnja 1826.), njemaki skladatelj, dirigent i pijanistiki virtuoz. Otac njemake nacionalne opere. Jedan je od kreatora njemakog romantikog izraza. Karijeru je poeo kao operni dirigent u Breslauu, zatim je vodio operno kazalite u Pragu i novoosnovanu Njemaku operu u Dresdenu. Afirmirao se i kao pijanistiki virtuoz na turnejama po Njemakoj i vicarskoj. Ostavio je vei broj vokalnih djela i skladbi za raznovrsne instrumentalne sastave i za orkestre. Najpotpunije je izgradio romantiki stili i izraaj u svojim operama Strijelac vilenjak, Euryanthe i Oberon. Njegovo remek djelo Strijelac vilenjak postalo je prototipom njemake romantike opere.