Pretraživanje kataloga
Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Tiskan Senjski glagoljski misal - 07.08.1494.
Dana 7. kolovoza 1494. Bla Baromi je dovrio prvo djelo senjske tiskare "Senjski glagoljski misal", drugo izdanje glagoljskog Misala po zakonu rimskoga dvora. U kolofonu Misala navodi se da su mu u tome poslu pomagali Silvestar Bedrii i Gapar Turi. Budui da je Baromievo ime bilo napisano na prvome mjestu, pretpostavlja se da je on najzasluniji za osnivanje tiskare i tiskanje knjiga. Ipak, injenica da se uz njega u radu tiskare spominju i druga imena, govori nam da on u svome radu nije bio usamljen i da je prednosti tiskarstva prepoznao irok krug ljudi u Senju. Svake godine od 1997. godine Matica hrvatska u Senju organizira simpozij grafiara Bla Baromi u spomen na Senjski glagoljski misal, prvu hrvatsku knjigu tiskanu na hrvatskom tlu za koju znamo tko ju je tiskao, kada se to i gdje dogodilo.
Dr. EDVIN FERBER i Dr. BRANKO PLEE: IVENE NAMIRNICE I ZDRAVLJE
"Dokazana je injenica, da postoji izvjesna veza izmeu hrane i zdravlja ovjeka. Ta se veza oituje u raznim oblicima. Uslijed manjkave ili nepravilne prehrane javljaju se bolesti, koje zovemo deficitarnim bolestima, jer nastaju kao posljedica pomanjkanja nekih temeljnih prehrambenih tvari (bjelanevina, vitamina, minerala). S druge strane moemo ivenim namirnicama unijeti u tijelo uzronike raznih zaraznih bolesti, ili otrova, koje ti uzronici izluuju, te ovjek uslijed toga obolijeva pod manje ili vie tekom slikom bolesti."
Kako su izvagali Zemlju
"im ste proitali ovaj naslov, posumnjali ste da je to mogue! Nije nego, ni manje brdo, a kamo li goru, nismo u stanju da stavimo na vagu, a da i ne govorimo o Zemlji! Zemlja ima ekvatorski promjer od 12 757 kilometara i nema vage, koja bi je izmjerila, tako nam izgleda. Meutim, ima vage, koja moe izvagati i Sunce, a kamo li ne bi Zemlju. Teina Zemlje naena je proraunom. Da izvrimo ovaj proraun. Ali najprije da utvrdimo to je teina."
RABINDRANATH TAGORE
Sir Rabindranath Tagore (Bengalski: Rabindranath Thakur, Kalkuta, 7. svibnja 1861. - Kalkuta, 7. kolovoza 1941.) je bio indijski pjesnik, skladatelj i dramaturg. Dobitnik je Nobelove nagrade za knjievnost 1913. Sin hinduistikog filozofa i vjerskog mistika Devendranaha. Bengalski prozni i dramski pisac, skladatelj. Najcjenjeniji kao pjesnik (poetska zbirka "Pjesma dara i rtve"). Promotor indijske kulture na Zapadu i zapadne u Indiji. Ameriki pjesnik Pound usporedio ga je s Danteom.
NIKOLA PULI
Nikola Puli (Biine, 07.08.1926. - Zagreb, 01.01. 2006. )bio je hrvatski knjievnik. Rodio se u Biinama 1926., nedaleko od rijeke Krke i Prukljana gdje je proveo djetinjstvo. Rodni kraj napustio je za vrijeme rata, ali ivotna nit neraskidivo ga vee za zaviajem. Nakon rata doao je u Zagreb gdje je djelovao kao profesionalni knjievnik. Pisao je romane, pripovijetke, putopise, drame i filmske scenarije. Uz brojne knjige za odrasle, objavio je i niz knjiga za mlade. Dobio je nagrade "Grigor Vitez" za romane Posljednja igra i "Kljui oko vrata", te nagradu "Ivana Brli-Maurani" za romane "Mlakarova ljubav" i "Strah me,mama".