Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodošli na stranice Digitalne knjižnice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAŽIVANJE: Pretraga se vrši unutar svih podataka (glavni zapis, ključne riječi, sadržaj...). Odabirom vrste građe sužujemo izbor ovisno o vrsti koju tražimo. Tekst koji tražimo može biti dio riječi, cijela riječ ili nekoliko kombinacija riječi odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili više djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadrže niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traženi uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upišemo znak za minus (-) rezultat neće sadržavati riječ koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakšeg pronalaženja poželjno je upisati dio naslova koji asocira na riječ u naslovu koja je manje zastupljena u jezičnom izražavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu riječ ili samo dio riječi. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti će vam se vrata digitalne knjižnice koja sadrži mnoštvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste građe te multimedije.
Slika
Međunarodni dan starijih osoba -01.10.1990.
Međunarodni dan starijih osoba proglasili su Ujedinjeni narodi 1990. godine, želeći tako pokazati da su starije osobe važni članovi svakog društva i kako bi potakli zemlje svijeta da omoguće uključivanje starijih osoba u društvo prema njihovim intelektualnim i fizičkim mogućnostima. U Hrvatskoj je prema popisu iz 2001. 15,7 posto osoba starijih od 65 godina, što će se vjerojatno drastično promijeniti u rezultatima prošlogodišnjeg popisa stanovništva, jer i Hrvatska ima snažan trend starenja stanovništva. U Madridu, u travnju 2002., na II. Svjetskoj skupštini posvećenoj starenju usvojena je Madridski akcijski međunarodni plan o starenju da bi se odgovorilo izazovima populacijskog starenja u 21. stoljeću, te da bi se promovira razvoj društva za sve generacije.
clanak
ŽIRAFE
Pročitajte nekoliko crtica o "društvenom" životu žirafa.


Autor0000010749
ZVONKO MILKOVIĆ
Zvonko Milković (01.10.1888., Varaždin - 03.03.1978., Varaždin), hrvatski pjesnik i putopisac. U Varaždinu je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, a pravo je studirao na sveučilištima u Zagrebu, Pragu, Beču i ponovo u Zagrebu, gdje je 1913. godine i promoviran za doktora prava.Pisao je pjesme na kajkavskom. Kao pripadnik druge generacije hrvatske moderne 1913. objavljuje svoju prvu pjesničku zbirku Pjesme, a 1914. zastupljen je u glasovitoj antologiji Hrvatska mlada lirika sa šest pjesama. Za života Milkoviću su tiskane još četiri pjesničke zbirke: Pobožni časovi (1944.); Izabrane pjesme (1961.), Pjesme (1971.) i Legende o sakritoj sreći (1976.), te posthumno Iz starog Varaždina (četrdesetak soneta), 1979. godine. Objavio je i zbirku putopisa Krenimo u rano jutro (1968.), a ponajbolje pjesme uvrštene su mu u petnaestak antologija.
Autor0000010770
TADIJA SMIČIKLAS
Tadija Smičiklas (Reštovo, Žumberak, 1. listopada 1843. - Zagreb, 8. lipnja 1914.), hrvatski povjesničar i političar. Gimnaziju je završio u Zagrebu u grko-katoličkom sjemeništu, studirao je povijest i zemljopis u Beču. Profesorsku karijeru započinje na riječkoj gimnaziji (1870.), da bi nekoliko godina kasnije bio imenovan profesorom gimnazije u Zagrebu, a 1882. postaje redovitim profesorom Filozofskoga fakulteta. Godine 1883. izabran je pravim članom JAZU. Godine 1900. izabran je za predsjednika JAZU i na tom položaju ostao je do smrti. Umirovljen je 1905. godine, na vlastitu molbu. Bio je počasni građanin Zagreba, Varaždina i Karlovca. Smičiklas je bio izuzetno poštovan u svim staležima društva i kao veliki domoljub i kao sjajan znanstvenik. Kako je bio neženja često se kod njega skupljala intelektualna zagrebačka (i hrvatska) elita. "Povijest Hrvata" izdao je u dvije knjige (prvi dio izlazi u Zagrebu godine 1882, a drugi dio 1879., dakle, obrnutim redoslijedom) prva je cjelovita sinteza povijesti hrvatskoga naroda koja je izuzetno mnogo podigla nacionalni osjećaj kod Hrvata. Znanstveni ugled učvrstio je objavljivanjem, u deset knjiga, velike zbirke hrvatskih pravnih tekstova od samih početaka, "Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae".
Autor0000001071
PIERRE CORNEILLE
Pierre Corneille (Rouen, 6. lipnja 1606. - Pariz, 1. listopada 1684.), francuski dramski pisac. Izučio je pravo i odabrao advokatsko zvanje. Prvim komedijama izazvao je pozornost kazališne publike i kardinal Richelieu odabrao ga je da s još četvoricom autora piše drame po njegovu ukusu i pod njegovim pokroviteljstvom, ali suradnja nije dugo trajala. Svojom tragedijom "Cid" uzbudio je 1636. francusku publiku. "Cid" je bio prva velika drama francuskog klasicizma i govorio je suvremenicima o časti, kultu volje i moralu uzvišenih bića. Zbog profeudalnog antiapsolutističkog karaktera ovu dramu osudila je Francuska akademija. Uzore je tražio među starim Rimljanima. Djela: "Smrt Pompejeva", "Lažac", "Andromeda˝. "Surena". "Cid" .