Pretraživanje kataloga
Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Svjetski dan svjesnosti o autizmu - 02.04.2007.
2007 . godine Generalna skuptina UN usvojila je rezoluciju 62/139 i proglasila 2. travnja Svjetskim danom svijesti o autizmu. Do sada su izdane samo tri takve rezolucije kojima se obraa panja svjetske javnosti na neke specifine zdravstvene probleme. Zato ba autizam zasluuje takvu panju? U prvom redu zbog porasta broja ljudi kojima je dijagnosticiran autizam i pervazivni poremeaji- procjenjuje se da danas 67 milijuna ljudi pripada autistinom spektru.
Dan knjiga za djecu
Na dananji dan obiljeava se meunarodni dan knjiga za djecu. Ovaj praznik pokrenut je 1967. godine u spomen na roenje danskog pisca H.C. Andersena, a ima i jo jednu ulogu, a to je da se djecu potie na itanje knjiga.
SLANUTAK KAO KAVIN SUROGAT
"Slanutak (Cicer arietinum L.) jednogodinja je biljka iz porodice leptirnjaa (Papilionaceae). Ve su Theophrast, Columella, Plinije i dr. razlikovali nekoliko odlika slanutka, koje se meu ostalim najbolje prepoznaju po boji sjemenaka: vulgare ima crne sjemenke, furcum smee, album bijele (ova se odlika najvie uzgaja za hranu) i t. d."
EMILE ZOLA
Emile Zola (02.04.1840.,Paris, Francuska 29.09.1902., Paris, Francuska), francuski knjievnik. Od sedme do dvanaeste godine pohaa kolu u internatu Notre-Dame, a zatim koled u Aixu gdje je prijateljevao s Paulom Czanneom. Dva je puta pao na maturi zbog francuskog jezika te su mu se rugali da je provincijalac koji ne umije estito govoriti francuski. Osamljen i bespomoan, jer mu majka vie nije mogla pomagati, stanovao je u bijednim uvjetima u mansardi nad Parizom i odluio ostvariti mladenaki san i postati knjievnik. Zapoljava se u izdavakoj knjiari Hachette da bi zaradio za ivot, ali se i pribliio knjievnim krugovima i ubrzo postaje voditelj odjela za reklamu. Godine 1898. upleten je u "aferu Dreyfus" izravno piui predsjedniku republike ("Optuujem !" - "J'accuse"), u kojem je traio reviziju procesa. U posljednjim godinama stvaranja sve se vie bavi drutvenom problematikom potiskujui u sebi romanopisca kako bi postao moralizator. Tada nastaju sljedei ciklusi: trilogija Tri grada (Trois Villes - Lourdes 1894., Rome 1896., Paris 1898.) i nedovrena tetrologija etiri evanelja - Plodnost, Rad, Istina i Pravda (Les Quatres Evangiles - Fcondit (1899.), Travail (1901.), Vrit (1903.),Justice (nedovreno). Tvorac je angairane knjievnosti i borbenog drutvenog novinarstva, a sam je bio plodan i aktivan novinar, osobito do 1880. Pred kraj ivota proroki je najavio pobjedu narodnih masa i dolazak besklasnog drutva gdje e jedino mjerilo ljudske vrijednosti biti rad.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Hans Christian Andersen (Odense, 2. travnja 1805. - Kopenhagen, 4. kolovoza 1875.) je svjetski slavan danski pisac bajki, meu kojima su najpoznatije Snjena kraljica, Runo pae, Mala sirena, Djevojica sa igicama i druge. Smatra se tvorcem danske realistine proze. Njegova djela, prevedena na preko 150 jezika i tiskana u milijunima primjeraka diljem svijeta, bila su nadahnue za stvaranje mnogih kazalinih djela, baletnih predstava, filmova, skulptura i slika.U etrnaestoj se godini Andersen, bez redovnog kolovanja i bez igdje iega, uputio u Kopenhagen kako bi pohaao kazalinu kolu s baletom i pjevanjem. No, uskoro ga otputaju kao potpuno nedarovitog. Njegovo je prvo uspjeno djelo bio putopis etnja od Holmenskog kanala do istone toke otoka Amagera iz 1829. godine. Gotovo dvije stotine njegovih pria (porijeklom iz danskog folklora, antikog svijeta ili opeg indoeuropskog predanja) predstavljaju svemir bajke koji se otima svakom apstraktnom, logikom principu, kao i sam ivot. Pisane su isto toliko za odrasle koliko i za djecu. Andersenove su bajke prevedene na etrdesetak razliitih jezika.
PAUL HEYSE
Paul Johann Ludwig von Heyse (Berlin, 15. oujka 1830. - Mnchen, 2. travnja 1914.), njemaki knjievnik. Poznat je po svojim novelama. Bio je lan minhenskog pjesnikog kruga koji je osnovao kralj Maximilian II.. Godine 1910. dobitnik je Nobelove nagrade za knjievnost. Djela Nove novele (1862.), Protiv struje (1907.).