Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Svjetski dan uitelja - 05.10.1994.
Svjetski dan uitelja obiljeava se svake godine 5. listopada. Taj je dan prigoda da se pokae da je rad uitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvanijih za ukupan razvoj drutva te da se kao takav i cijeni. Cilj Svjetskog dana uitelja je mobilizirati podrku za nastavnike kako bi se osiguralo da e uitelji i dalje ispunjavati potrebe buduih generacija te podii obrazovanje na razinu drutvene vanosti i izvui uitelje iz poluanonimnosti i dati im drutvenu vanost koju zasluuju. Prigoda je to i za isticanje vanosti rada svih uitelja i nastavnika i njihov utjecaj na razvoj drutva u cjelini, te da se naglasi vanost te profesije, ali i samog obrazovanja iji su oni nositelji, stoga se taj dan obiljeava u vie od 100 zemalja svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Proglasio ga je UNESCO godine 1994. u spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu uitelja. Obrazovna internacionala (EI), svjetska federacija sindikata strunjaka u obrazovanju sa sjeditem u Bruxellesu, vrsto vjeruje da Svjetski dan uitelja treba biti meunarodno priznat i obiljeavati se u cijelom svijetu. Napori Obrazovne internacionale i njene 401 lanice doprinijeli su meunarodnom priznanju i obiljeavanju toga dana irom svijeta.
clanak
Torpedo izumljen u Hrvatskoj
O ovoj vjerojatno malo poznatoj povijesnoj injenici vezanoj uz torpedo, te nainu na koji torpedo funkcionira proitajte u sljedeem lanku.

Autor0000010920
STEVE JOBS
Steven Paul Jobs (San Francisco, Kalifornija, 24. veljae 1955. - Palo Alto, Kalifornija, 5. listopada 2011.) poznat je kao suosniva tvrtke Apple Computer. Bio je jedan je od najutjecajnijih ljudi u svijetu raunalne industrije. Zajedno sa Stevenom Wozniakom u garai punoj jabuka napravio je prvo kuno raunalo Apple (Jabuka).Godine 1996. Apple Computers se nalazio u najveoj krizi od osnivanja, stoga je, u dogovoru s Jobsom, kupio njegovu tvrtku NeXT za 402 milijuna dolara s namjerom da na temeljima NextStepa izgradi zasebni operacijski sustav za novu generaciju Macintosh raunala. Naredne godine Jobs se kao spasilac vraa u Apple i odmah postaje v.d. predsjednika danas preporoene kompanije. Dana 30. lipnja 2004. Jobs je operiran od rijetke vrste tumora guterae. Preminuo je 5. listopada 2011. u 56. godini.
Autor0000009496
VACLAV HAVEL
Vclav Havel (5.10.1936., Prag, eka - 18.12.2011.,Prag, eka), eki politiar i jedan od kljunih ljudi tijekom pokreta zvanog Barunasta revolucija. Rodio se u veoma poduzetnoj i intelektualnoj obitelji koja je bila povezana s dogaajima u ekoj 1920-ih i 1940-ih godina. Ba zbog toga, komunistiki reim mu je zabranio da studira nakon zavrenog potrebnog kolovanja. To je razlog zato je poao na naukovanje u kemijski laboratorij. Ve kao tinejder, objavljivao je drame koje su izvoene i donijele mu meunarodni presti. Bio je aktivan sudionik pokreta Prako proljee 1968. godine. Zbog toga je stavljen pod prismotru vlasti koje su ga esto zlostavljale. Najdulje je u zatvoru proveo etiri godine. Jedan od ljudi s kojim se javno svaao je poznati pisac Milan Kundera. Iako demokratskiji nego Vladimir Meiar iz susjedne Slovake, ipak je bio meta kritika i kontroverzi, posebice jer je ukinuo smrtnu kaznu, iz zatvora pustio mnogo onih osuenih za manje zloine i to to se protivio lustraciji.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.