Pretraživanje kataloga
Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
SVJETSKI DAN NEPUENJA - 31.05.1987.
SVJETSKI DAN NEPUENJA - 31.05.1987. Svjetski dan nepuenja odrava se svake godine 31. svibnja. Potaknula ga je Svjetska zdravstvena organizacija 1987. godine. Unato brojnim javnozdravstvenim kampanjama, pa i zakonskim zabranama puenja, uivanje u cigaretama kod sve mlaih narataja smatra se prihvatljivim nainom ponaanja. Mladi ne prepoznaju zdravstvene rizike koje nosi ova tetna navika. Statistike pokazuju da se razbolijeva svaki drugi pua. Puai najee obolijevaju od kardiovaskularnih bolesti, slijede karcinomi, kronina opstruktivna bolest plua (KOPB), koja je ak u 90 posto sluajeva uzrokovana puenjem.

MASLAC U - PRAŠKU


"Fabrikacija maslaca u prašku — bila je predmet istraivanja u Institutu za margarin u Moskvi. Prvo uspješno industrijsko ostvarenje ovo problema izvršeno je u jednoj tvornici, koja se specijalizirala za proizvodnju mlijeka u prašku."

WALT WHITMAN
Walt Whitman (West Hills, 31. svibnja 1819. - New Jersey, 26. oujka 1892.), ameriki pjesnik. U mladosti je ivio nemirnim ivotom mijenjajui mnoga zvanja. Sam tiska svoje glavno djelo, znamenitu knjigu pjesama Vlati trave, koja se poslije pojavila u mnogim izdanjima, na mnogim jezicima. Pie joj predgovor, u kojem iznosi zahtjeve za novom amerikom knjievnou. Vlati trave zbirka je pjesama u slobodnom stihu, koja na snaan nain slavi individualizam Amerike, demokraciju i bratstvo meu ljudima, te ivo i ushieno opisuje ameriki ivot, osobito New York. Djelo je proglaeno nemoralnim zbog slobodne obrade spolnosti, pa pjesnik biva neshvaen od suvremenika. Meutim, moderna ga kritika dri jednim od najvanijih stvaralaca u povijesti amerike knjievnosti.
SAINT-JOHN PERSE
Saint-John Perse (pravog imena Marie Rene Alexsis Saint-Leger) (Saint-Leger-les-Feuilles, 31. svibnja 1887. - Prewquile-de-Giens, 20. rujna 1975.), francuski pjesnik i diplomat Dobitnik je Nobelove nagrade za knjievnost 1960. godine. Diplomatsku karijeru zapoeo je na Dalekom istoku kao sekretar francuske ambasade u Pekingu, a nakon toga zauzimao je visoke poloaje u francuskom Ministarstvu vanjskih poslova. Bio je prijatelj Aristidea Brianda te sudjelovao u svim vanijim meunarodnim politikim konferencijama izmeu dva rata. Godine 1940. odlazi u Englesku, zatim u SAD, gdje vodi u tisku kampanju protiv Vichyja (zbog ega mu je Petainova vlada oduzela francusko dravljanstvo). Godine 1941. imenovan je konzervatorom Kongresne biblioteke u Washingtonu. U Francusku se vratio 1958. godine. Poslije lirskog prvijenca Pohvale objavio je zbirku Images a Crusoe te Anabaza. Nakon duge utnje javio se 1942. zbirkom Izgnanstvo, za kojom slijede Vjetrovi, Morekaze, Kronika i Ptice. Njegova intelektualistika poezija bogato je opskrbljena arheolokim, etnolokim i filozofskim inventarom, puna historijskih evokacija, muzejskih dragocjenosti i rijetkih rijei. Njegovu panju privlae pradavne civilizacije, tragovi ovjeka u pijesku pustinje, hijeroglifi i grobnice, kineska epigrafija i legende Istoka, Konfucije i Lao Ce.
VATROSLAV LISINSKI
Vatroslav Lisinski (Zagreb, 8. srpnja 1819. - Zagreb, 31. svibnja 1854.), hrvatski skladatelj. Glazbu je uio kod J. K. Wisnera Morgensterna. Prve poticaje za skladanje daje mu amaterski pjeva Alberto Ognjan triga, pristaa ilirskog pokreta koji je 1841. godine osnovao prvo ilirsko pjevako drutvo i pridobio Lisinskog za dirigenta. Iste godine sklada svoje prvo djelo - solo pjesmu Iz Zagorja od prastara na tekst Pavla toosa (kasnije zamijenjen novim tekstom Dimitrija Demetra Prosto zrakom ptica leti). U razdoblju od 1842. do 1847. godine zaposlen je kao biljenik banskog stola i tada stvara vie zborova, solo-pjesama, nekoliko klavirskih kompozicija (Slavonsko kolo) te prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba. U periodu od 1851. do 1853. godine bio je besplatni nadzornik kolskih uionica Glazbenog zavoda, a nakon to je otputen iz te slube prihvaa mjesto sudbenog auskultanta. Razoaran, osamljen i gotovo posve zaboravljen sklada malo. Njegovo posljednje djelo Opijelo nije sauvano. Vatroslav Lisinki bio je najdarovitiji meu skaldateljima Ilirskog pokreta i prvi hrvatski profesionalni glazbenik koji je ujedno postavio temelje nacionalnom smjeru u Hrvatskoj, a posebice operi, solo-pjesmi, orkestralnoj i zborskoj glazbi.