Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Bitka u Termopilskom klancu - 11.8.480. pr.n.e.
Jedna od najpoznatijih bitaka antike grke, ona u Termopilskom klancu, zapoela je 480. godine pr.n.e. Bitka kod Termopila predstavlja dio Grko-perzijskih ratova, odnosno druge perzijske ekspedicije predvoene velikim kraljem Kserksom, sinom Darija Velikog. Bitka se odrala kraj prolaza Termopila (Vrua vrata), gotovo istovremeno kad i pomorska bitka kod Artemizija. Sukobljene strane bili su savez grkih polisa predvoenih Spartom i Perzijsko Carstvo. Perzijska vojna ekspedicija bila je odgovor na atensko pomaganje jonskog ustanka, gusarenje nad perzijskim brodovima u Egejskom i Sredozemnom moru, grko razaranje hrama u Sardu (perzijska satrapija), te kao ispravka neuspjene prve vojne ekspedicije koju je poveo veliki kralj Darije I. Veliki. Atenski general Temistoklo predloio je da se Perzijance pokua zaustaviti istodobno kod prolaza Termopila na kopnu i kod tjesnaca Artemizija. Grki plan bio je neutralizirati perzijsku brojanu nadmo koristei prirodne uske prolaze poput Termopila koji je od planine do morskih litica bio irok svega 14 m i u kojem se mogla boriti samo grupica od obje vojske. Unato hrabrom pokuaju suprotstavljanja nadmonijoj vojsci, Perzijanci su porazili grke snage te nastavili napredovati prema jugu gdje su u znak odmazde spalili polise Atenu i Eretriju. Kserkso i veina vojske se potom vratila u Perziju prvenstveno zbog pobuna u Babilonu, dok je u Grkoj ostavljena manja vojska pod vodstvom generala Mardonija, koje su ujedinjeni Grci napali i porazili godinu dana poslije kod Plateje. Unato porazu, bitka kod Termopila postala je sinonimom hrabrosti u djelima zapadnih povjesniara, gdje je esto opisana kao primjer malobrojnih domoljuba koji se brane protiv brojano nadmonijeg neprijatelja. Zanimljivo je kako se slina bitka odigrala stoljee i pol nakon bitke kod Termopila, gdje je aica elitnih perzijskih vojnika kod Perzijskih vrata zadrala vojsku Aleksandra Makedonskog vie od mjesec dana.
clanak
NEKE AKUSTIKE POJAVE U SPILJAMA
"Oduvijek je svijet vjene tame krkog podzemlja pobuivao u ovjeku osjeaj tajanstvenosti. Mrak, udnovati oblici sigastih tvorevina, podzemni tokovi, slapovi, tamna tajnovita jezera.., sve je to stvaralo mjeovite osjeaje divljenja, straha, ali i elje za otkrivanjem tajni. Posebni ugoaj u podzemlju stvaraju i akustike pojave, koje svojom osebujnou jo vie poveavaju mistinost spilja. Speleoloki objekti - spilje i jame - kao i njihovi prijelazni oblici, prirodni su zatvoreni prostori u kojima se zvukovne pojave drugaije doivljavaju nego na otvorenoj povrini."
Autor0000011754
JACKSON POLLOCK
Paul Jackson Pollock (Cody, 28. sijenja 1912. - Springs, 11. kolovoza 1956.), ameriki slikar. Rodio se 28. sijenja 1912. na ranu Watkins u gradiu Cody, na sjeverozapadu drave Wyoming, kao najmlai od petorice sinova farmera LeRova McLurea Pollocka i kuanice Stelle May. U poetku je bio ekspresionist, a kasnije prelazi na apstraktni izraz. Figura i predmet postaju ishodite slikarskog doivljaja, ali su transponirani u arabesku znakova i simbola. Izvrio je jak utjecaj na suvremeno slikarstvo i izvan SAD-a. Kako mu je popularnost rasla, to je vie pio, kao i Jack Kerouac. Poput mnogih mladih slikara Pollock je u to doba traio vlastiti put, ali ga nije nalazio. No, zato je naao ljubav: 1936. je na nekoj zabavi upoznao etiri godine stariju slikaricu Leonore Krassner, idovku ruskog podrijetla. Iako je njihov prvi susret bio potpuni fijasko, Pollock se nije predavao dok je nije osvojio. Njegovi prijatelji nisu se mogli nauditi toj zaluenosti: Leonora Krassner bila je toliko nepoeljne vanjtine da su je ostali mukarci zaobilazili u irokom luku. U posljednoj fazi svog rada na platno kaplje boje kistovima, a ne slika u pravom smislu te rijei, pa je dobio nadimak Jack Kapatelj. Poginuo je u 44. godini kada se autom zabio u drvo.
Autor0000001425
IVAN MAURANI
Ivan Maurani (11.08.1814., Novi Vinodolski- 04.08.1890., Zagreb) bio je pjesnik i politiar (ban puanin); suradnik Gajeve Danice ; nadopunio 14. i 15. pjevanje Osmana; napisao Smrt Samil-age engia klasini junaki ep koji se misaono uzdie nad itavu ilirsku poeziju. Najznaajnija je kreativna linost Hrvatskoga narodnog preporoda (pjesnik, jezikoslovac, hrvatski ban). Potjee iz imune graansko-teake, poljodjelsko-vinogradarske obitelji u Novom Vinodolskom. Kao jezikoslovac, ostvario je prvi uistinu moderan hrvatski rjenik: zajedno s Josipom Uareviem, sastavio je djelo od 40.000 rijei u kojemu je, osim apsorpcije starijega nazivlja iz rjenika Mikalje i Stullija, skovao hrvatsko pojmovlje za mnoga podruja gradske civilizacije i time utro put Bogoslavu uleku. Njegov pjesniki ugled bio je u to doba ve tako neprijeporan, da ga je tek osnovana Matica ilirska izabrala da za njeno prvo, inauguralno izdanje dopie XIV. i XV. pjevanje Gundulieva velikog epa. To novo bio je spjev Smrt Smail-age engia, koji nije samo ispunio sve nade nego i nadmaio sva oekivanja. Kai i Gunduli: to su temelji na kojima je podignuta zgrada Mauranieva epa. Ako je poao od Kaia, tek preko Gundulia dosegao je vlastiti izraz.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.