Pretraživanje kataloga
Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Dan ruskog jezika - 06.06.2010.
Poevi od 2010. godine 6. lipnja obiljeava se Dan ruskog jezika kao jednog od slubenih jezika OUN. Prema podacima UNESCO-a trenutno u svijetu postoji oko 6 500 jezika. Polovini od njih prijeti izumiranje. Svakih 14 dana nestaje po jedan jezik. Ruski jezik je jedan od 6 slubenih jezika OUN i po ukupnom broju osoba koji njime govore ulazi u prvih deset svjetskih jezika. Njime se koristi oko 260 milijuna ljudi u ZND (Zajednici Neovisnih Drava: 11 bivih sovjetskih republika Armenija, Azerbajdan, Bjelorusija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rusija, Tadikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan), SAD, Kanadi, Izraelu, Njemakoj, Poljskoj, Turskoj i drugim zemljama. Oko 150 milijuna ljudi smatra ruski jezik svojim materinskim jezikom. U Rusiji njime govori preko 130 milijuna ljudi, od kojih ga oko 110 milijuna Rusa smatra svojim materinskim jezikom.
STJEPAN MELIK: FERMENTI
"Ve od najstarijih vremena ovjek je znao za pojave vrenja ili fermentacije. Rastvaranje biljnih i ivotinjskih leina, alkoholno vrenje, kiselenje ivenih namirnica i mnoge sline pojave oduvijek su privlaile njegovu panju. Stari alkemiari bavili su se ve prije vie od 1500 godina vrenjem kvasca. Za njih je bila neobina ta snaga, sadrana u maloj grudici kvasca, koja je dovoljna da pone vreti velika koliina tijesta."
BILHARZIJA
"Putnik koji putuje centralnom Afrikom i na putovanju doe do kojeg afrikog jezera naii e na obali na natpis: Pozor! Opasnost od bilharzije. to to znai? Biharzija je jedna od neugodnih i vrlo opasnih bolesti, prozvana po njemakom lijeniku Bilharzu. "
THOMAS MANN
Thomas Mann (Lbeck 6. lipnja 1875. - Zrich 12. kolovoza 1955.) jedan je od najvanijih pisaca 20. stoljea, dobitnik Nobelove nagrade za knjievnost 1929. godine. S njegovim je djelima njemaki moderni roman uvrten u vrh svjetske literature, a pozitivan odjek njegova slojevita djela irom svijeta gotovo je nenadmaan. Nagraen je Nobelovom nagradom 1929. Bjeei pred nacizmom, otiao je u egzil, to je utjecalo i na profinjenost njegova jezinoga umjetnikog izriaja. U Europu se vratio tek 1952. Umro je 1955. u Zrichu. Prvu pripovijetku "Gefallen" Thomas Mann objavio je 1894., a 1898. i prvu zbirku pripovijedaka Mali gospodin Friedemann. Godine 1901. objavio je svoje najvee prozno djelo, koje je kritika doekala s oduevljenjem, roman Buddenbrookovi, kroniku patricijske obitelji koja u susretu s umjetnou i duhovnom kulturom zakljuuje svoje propadanje. Prikaz propadanja graanskih tradicija toliko je produbljen da se u svijetu romana nala cijela graanska Europa sredine 19. stoljea. Drugu zbirku pripovijedaka Tristan objavio je 1903. U pripovijetki "Tonio Krger" gradi opreku izmeu umjetnika ili boema i konzervativnoga graanina, karakteristinu za vei dio njegova stvaranja. Godine 1905. oenio se Katharinom Pringsheim, s kojom e imati estero djece, od kojih e troje postati pisci. U sve veoj esejistikoj produkciji elaborira svoju umjetniku poziciju. U najpoznatijemu novelistikom djelu, pripovijetki "Smrt u Veneciji" (1912.), dosee vrhunac njegovo umijee da gustim tkivom simbolikih motiva stvori osebujnu atmosferu. Izbijanjem Prvoga svjetskog rata pridruuje se nacionalnom valu oduevljenja ratom. Vrhunac njegova nacionalno-konzervativnoga politikog stava, zbog kojega se sukobio s bratom Heinrichom Mannom, zbirka je esejistiko-politikih priloga pod naslovom Betrachtungen eines Unpolitischen. Takav politiki stav odbacuje u doba Weimarske Republike te se priklanja demokratskim uvjerenjima.
ALEKSANDAR SERGEJEVI PUKIN
Aleksandar Sergejevi Pukin (Moskva, 6. lipnja 1799. - St. Petersburg, 10. veljae 1837.), ruski pjesnik. Iz liceja je izaao kao tovatelj Radieva i Voltairea, kao pjesnik slobode i protivnik autokracije. Nominalno je sluio u ministarstvu vanjskih poslova, a kretao se u drutvu progresivnih inetelektualaca. Njegovi necenzurirani stihovi i politiki epigrami kruili su u prijepisima. Car Aleksandar kanjava mladog pjesnika progonstvom na jug Rusije, koje je potrajalo od 1820. do 1824. Revolucionarna previranja u Europi ojaala su pjesnikovo buntovno raspoloenje. Godine 1824. Pukin je otputen iz slube i prognan u zaviajno selo Mihajlovsko, gdje je proveo dvije godine. 27. sijenja 1837. strastvenog pjesnika na dvoboj izaziva Francuz d'Anthes, navodni ljubavnik Pukinove ene. U tom dvoboju Pukin biva smrtno ranjen i umire nakon dvodnevnih muka.
CARL GUSTAV JUNG
Carl Gustav Jung (Kesswill, 26. srpnja 1875. - Zrich, 6. lipnja 1961.), vicarski psiholog i psihijatar. Doktorirao je medicinu u Baselu. Godine 1904. razradio je metodu testiranja koja je postala standardni postupak u otkrivanju kompleksa. Zaetnik je tzv. analitike psihologije u kojoj se razlikuju dva sloja nesvjesnoga : osobno nesvjesno i kolektivno nesvjesno (rjee koriteni naziv je arhetipska psihologija- no, taj se nazivak rabi i za varijantu jungovske psihologije koju je razvio moderni Jungov nastavlja James Hillman). Jungova psihologija dala je znaajne rezultate u interpretaciji mitolokih i religijskih simbola. Njegova djela imaju snaan utjecaj u mnogim podrujima kulturnog stvaralatva (Jungov je utjecaj vidljiv, npr. u djelima Mircea Eliadea, Josepha Campbella, Ericha Neumanna, Hermanna Hessea,..).