Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Meunarodni dan nenasilja - 02.10.2007.
Na roendan najpoznatijeg nenasilnika" na svijetu, Mahatma Gandhija, obiljeava se od 2007. odlukom Ujedinjenih naroda Meunarodni dan nenasilja. Gandhi je bio prvi ovjek u povijesti koji je proirio princip nenasilja od pojedinca do drutvene i politike razine. Njegovo ime sinonim je za ivotno dranje koje je odluujue promijenilo smjer povijesti i koje jo i danas ima utjecaja na milijune ljudi.
Dr. A. TAMPAR: JE LI ALKOHOL HRANI?
" Obino se kae: bez alkoholnog pia nema pravoga ivota, pie hrani, ovjeka i daje mu okrepe.Labavih izgovora ima u svijetu dosta; ne treba da im se udimo: u dananjem vijeku obuzelo je pie cijeloga ovjeka, zagospodarilo njime, pa nije za udo, da nemoni rob piu za volju izmilja svakovrsne izgovore.A to kae znanost na ovo vano pitanje: je li alkohol hraniv? Ne emo pri tome isticati imena tolikih velikih uenjaka, koji su ve odavna prelomili tap nad alkoholnim piem, niti emo se bojati one aice uenih, koji na tetu napretka ljudskoga uzee alkohol u svoju dosta slabu zatitu."
Autor0000010862
KRMPOTI IVAN: KAKO IVI KOKOT PITOMI S IZVADJENIM MOZGOM?
Krmpoti Ivan: Kako ivi kokot pitomi s izvadjenim mozgom? Iako ovaj naslov djeluje kao poetak kakvog vica, uvjeravamo Vas da to nije sluaj. U ovom lanku proitajte o pokusu na kokotu,to se dogaa kada se organizmu oduzme funkcija velikog i malog mozga, te saznajte da li je takvo stanje odrivo, i kakve su reakcije organizma u takvoj situaciji.
Autor0000008179
MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI
Mohandas Karamchand Gandhi (Porbandar, 2. listopada 1869. - New Delhi 30. sijenja 1948.), indijski politiar. Indijski voa nacije koji se izborio za nezavisnost Indije putem nenasilne revolucije. Gandhi, znan i kao Mahatma Gandhi, roen je u hinduskoj obitelji u mjestu Porbandar u dananjoj dravi Gujarat dana 2. listopada 1869. godine. Studirao je pravo na sveuilitu u Londonu. Nakon to je 1891. zavrio studij prava (1889. - 1891.) Gandhi se vratio u Indiju i pokuao raditi u struci, ali u tome nije imao uspjeha. Dvije godine kasnije indijska tvrtka koja je imala poslovne odnose s Junom Afrikom zaposlila ga je kao svog pravnog savjetnika u uredu u Durbanu. Njegov doprinos ljudskom rodu ne mjeri se mjerilima XX. stoljea ve mjerilima kompletne ljudske povijesti. U Ujedinjenim narodima odrana je komemorativna sjednica, a sve zemlje svijeta indijskim predstavnicima u Ujedinjenim narodima izrazili su suut. Uskoro nakon njegove smrti dolo je do vjerskog nasilja u Indiji i Pakistanu, ali su Gandhijeva uenja ostala i postala inspiracija nenasilnim pokretima u drugim dijelovima svijeta. Njegovo djelo posebice je djelovalo na amerikog borca za ljudska prava Martina Luthera Kinga.
Autor0000013930
MARCEL DUCHAMP
Marcel Duchamp (Blainville kod Rouena, 28. srpnja 1887. - Neuilly, 2. listopada 1968.), francuski slikar ivio je i djelovao preteno u SAD-u. U prvim je redovima pod utjecajem kubizma i futurizma. Godine 1916. inicijator je newyorkog pokreta Dade u okviru kojega eksperimentira s razliitim tehnikama i izlae svoje prve radove tipa ready-made. On bi sasvim obine predmete predstavljao kao umjetnika djela (pisoar nazvan fontana) ili bi sastavljao od obinih predmeta nelogine spojeve (readymade). Poslije 1919. godine pridruuje se nadrealistima u Parizu. Raznovrsnou svoga djela i svojim teoretskim lancima, jedna je od najutjecajnijih linosti u suvremenoj umjetnosti.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.