Pretraživanje kataloga
Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Osnovan Karlovac - 13.07.1579.
U ravnici na utoku Korane u Kupu, podno stare gradine Dubovac, 1579. godine osnovan je grad Karlovac iji je toan datum nastanka poznat jer je relativno mlado naselje. Karlovac je osnovan kao tvrava poradi zatite od turskih osvajanja, ime je dobio po osnivau, austrijskom nadvojvodi Karlu Habsburkom, a samom gradnjom je upravljao tada glasoviti graditelj Martin Gambon. Karlovac je graen po zamisli idealnog renesansnog grada u obliku esterokrake zvijezde sa sredinjim trgom i ulicama koje se sijeku pod pravim kutom. Ovaj dan slavi se kao dan grada Karlovca.
TRADICIONALNO KINESKO CVIJEE
"Pria se da je britanska mornarica uhvatila francuski brod za vrijeme rata izmeu tih dviju zemalja poetkom 19. stoljea. To je moglo zaotriti meusobni sukob, ali nitko nije oekivao da e se oni ak dogovoriti o privremenoj obustavi vatre i da e britanski ratni brod zatite pratiti francuski brod preko engleskog kanala do francuske obale. Svi su se pitali to je pomirilo obje zaraene strane i to je to prevozio francuski brod. U stvari, na njemu su bile rue mjesearke iz Kine!"
WOLE SOYINKA
Wole Soyinka (Abeokuta, 13. srpnja 1934.), nigerijski knjievnik. Nakon pripremnih studija 1954. na Dravnom sveuilitu u Ibadanu, nastavio je na Sveuilitu u Leedsu, gdje je kasnije, 1973. godine i doktorirao. Na Soyinku kao dramatiara najvie je utjecao irski pisac J. M. Synge, ali i tradicionalno afriko narodno kazalite s kombinacijom plesa, glazbe i pokreta. U svojim dramama i romanima esto je povezivao mitologiju vlastitog plemena, Yoruba, sa svakidanjim temama. Nekoliko puta je bio zatvaran, a veina njegovih djela bila su zabranjivana u Nigeriji. Godine 1986. dobio je Nobelovu nagradu za knjievnost.
IVAN GORAN KOVAI
Ivan Goran Kovai (Lukovdol, Gorski Kotar, 21. oujka 1913. - okolica Foe, 13. srpnja 1943.), hrvatski pjesnik, pripovjeda, esejist i kritik. Prve knjievne radove poeo je objavljivati kao gimnazijalac u raznim listovima za mlade, da bi ve 1931.- napravivi izbor iz dotad objavljenih pjesama - zajedno s jo dvojicom mladih pjesnika objavio prvu zbirku: Lirika 1932. Sljedeih nekoliko godina intenzivno radi na zbirci novela koje e 1936. objaviti pod naslovom Dani gnjeva. U njima u ideolokom smislu slijedi radievsku politiku okrenutosti selu i seljaku; on je, kako je sam kazivao Antunu Barcu, preko Radieva seljakog pokreta otkrio hrvatstvo, a pobunu malenih te ljubav prema slabima, nepravedno progonjenima i iskoritavanima, postavlja kao cilj i smisao vlastitoga socijalnog angamana. Tom zbirkom od sedam novela postigao je pun uspjeh i u potpunosti se uklopio u tijekove suvremene socijalne literature. Piui o rodnom Lukovdolu i njegovim malim ljudima, Kovai je s mnogo ljubavi za seljaka i s jasno izraenim osjeajem za socijalnu pravdu - sluei se tehnikom lirskog realizma - uspio iskazati idilian sklad izmeu seljaka i prirode, ali i sve ono to naruava taj sklad (nepravda, politike i gospodarske manipulacije). Kao simpatizer Radieve politike koncem 1942. zajedno s Vladimirom Nazorom prikljuuje se partizanima, sudjeluje u napornim marevima po Bosni, ali istodobno intenzivno pie; koncem lipnja i poetkom srpnja 1943. nalazi se u istonobosanskom selu Vrbici skrivajui se od etnika, koji su ga i ubili 13. srpnja u blizini Foe. Njegov grob ostao je nepoznat, ba onako kako je bio poelio (pjesma-epitaf Moj grob).
GAJ JULIJE CEZAR
Gaj Julije Cezar, (Rim, 13. srpnja 100. pr. Kr. Rim, 15. oujka 44. pr. Kr.), rimski vojskovoa, politiar i pisac. Najslavniji rimski Imperator, Cezar je brojnim vojnim pobjedama znatno proirio utjecaj i vlast Rimskog imperija. Pobjedivi Pompeja Velikoga u graanskom ratu od 46. pr. Kr. zavladao je kao diktator. Njegova diktatura oznaava kraj vrhovne vladavine senata u Rimu i poetak carstva. Iako je ubijen u atentatu, Rimska Republika je od 27. pr. Kr. i formalno postala Rimsko Carstvo.Cezar je ubijen od grupe senatora u atentatu prilikom ulaska u senat, na oujske Ide 15. oujka 44. pr. Kr.. Uboden je noevima 23 puta. Na elu urote nalazili su se Marko Junije Brut, Gaj Kasije Longin i Gaj Trebonije. Prema tradiciji Cezarove posljednje rijei upuene Brutu su bile : Zar i ti, Brute, sine moj!
JOSIP EUGEN TOMI
Josip Eugen Tomi (18.10.1843.,Poega - 13.07.1906., Zagreb), knjievnik. Bio je popularni prozaist i dramatiar. Napustivi Bogosloviju, studirao je pravo u Zagrebu i Grazu. Bio je u inovnikoj slubi, a 1873.-79. dramaturg Hrvatskog zemaljskoga kazalita u Zagrebu. Najpoznatija su mu djela Melita, svojevrsna kritika viih graanskih krugova, zatim Veronika Desinika i Zmaj od Bosne, te proze na bosanske teme. Pisao je i komedije: Brane ponude, Zateeni enik te, osobito popularnu komediju Franjo barun Trenk. Dovrio je enoinu Kletvu, te preveo pedesetak kazalinih djela i mnoge povijesne romane.