Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
DAN ZDRAVIH GRADOVA
Hrvatska mrea zdravih gradova obiljeava 20. svibnja nacionalni Dan zdravih gradova nizom prigodnih aktivnosti kojima e hrvatski gradovi ukljueni u mreu predstaviti programe za promicanje zdravlja u svojim sredinama. S pokretom "Zdravi grad" u Hrvatskoj se zapoelo 1986. godine uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije, a Zagreb je tada bio jedanaesti europski grad koji se pridruio Europskoj mrei zdravih gradova. Zahvaljujui irenju pokreta 1992. godine osnovana je Hrvatska mrea zdravih gradova, koja danas broji etrdesetak gradova.
clanak
PAPRIKA
"Od prilike prije etiri stotine godina ne bismo mogli u naim vrtovima opaziti biljku s plodovima ivih boja i razliitih oblika papriku. Gajenje paprike rasprostranilo se i izvan amerikog kontinenta poslije otkria Amerike."
Autor0000001428
HONORE de BALZAC
Honor de Balzac (Tours, 20. svibnja 1799. - Pariz, 18. kolovoza 1850.), francuski knjievnik. Pravo ime mu je Honore Balssa. Duhovni je zaetnik europskoga realizma. Prikazao je vie od 2000 likova iz svih slojeva francuskoga drutva te ekonomske, politike, socijalne i kulturne uvjete svojega doba. Sva ta djela ine cjelinu pod nazivom Ljudska komedija. Posebno mjesto u njegovu opusu zauzimaju kakljive prie, primjer tipine francuske erotske tragikomike zvane galski humor.
Autor0000000144
STANKO VRAZ
Stanko Vraz (pravo ime Jakob Frass, od njem. Freisass)(30. 6. 1810, Cerovac, Ljutomer - 20. 5. 1851, Zagreb). U Mariboru 1830. zavrava njemaku gimnaziju (gramatiku i humaniora). Filozofiju, tj. dva zavrna razreda dananje srednje kole, polazio je u Grazu. Godine 1833. susree se u Grazu s hrvatskim preporodnim prvakom Ljudevitom Gajem. Za praznika 1835. upoznao se Vraz s mladom Gajevom neakinjom Julijanom Cantilly (1812 - 1842), kerkom imunoga trgovca i gradskog senatora u Samoboru. Pod dojmom osobne povrijeenosti zbog stava Preerenova knjievnog kruga, Vraz se lako oduevio za Gajeve preporodne ilirske ideje. Sve ee posjeuje Zagreb i sve vie se pribliava duhovnoj struji hrvatskoga narodnog preporoda. Kad je 1835. poela izlaziti u Zagrebu Danica ilirska, Vraz postaje njezinim suradnikom. Prvu pjesmu na hrvatskom jeziku Stana i Marko objavio je 12. rujna 1835. u Danici s potpisom Stanko Vraz, Ilir iz tajera. Godine 1839. potpuno se opredjeljuje za hrvatsku knjievnost i nastanjuje u Zagrebu.
Autor0000010377
JOSIP JELAI
Josip grof Jelai Buimski (Petrovaradin, 16. listopada 1801. - Zagreb, 20. svibnja 1859.), general i hrvatski ban od 1848. do 1859., lan plemike obitelji Jelai. Ukinuo je kmetstvo i sazvao prve izbore za Hrvatski sabor. Kao vojskovoa je pobijedio u nizu bitaka protiv ustanika u Habsburkoj Monarhiji za vrijeme Revolucije u Maarskoj 1848. Vojniko slubovanje zapoinje u Galiciji kao potporunik u Treoj konjanikoj pukovniji, kojom zapovijeda barun Vinko Kneevi, ujak njegove majke Ane. Prvu zbirku pjesama pod naslovom Eine Stunde der Erinnerung (Trenutak uspomene) objavljuje u Zagrebu 1825. godine na njemakom jeziku. U Ogulinu u salonu svog pukovnika Schneckela iri narodnjake ideje meu asnicima i graniarima i esto pjeva najpoznatije hrvatske budnice i prati se na glasoviru. Kao zapovjednik banske pukovnije u Glini, esto ratuje s Turcima, a s nekima i prijateljuje. Kralj Ferdinand I. (V.) Habsburgovac imenuje ga 23. oujka 1848. godine u Beu hrvatskim banom i tajnim kraljevskim savjetnikom i unapreuje u in generalmajora i zapovjednika obiju banskih pukovnija, glinske i petrinjske, a Jelai 8. travnja 1848. godine u Beu polae bansku prisegu i biva imenovan feldmarallajtnantom i vojnikim zapovjednikom u banskoj i krajikoj Hrvatskoj, te biva sveano ustolien 5. lipnja 1848. godine u Zagrebu.
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.