Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
MEUNARODNI HUMANITARNI DAN
Svake godine 23. studenoga, u svijetu se obiljeava Meunarodni humanitarni dan kako bi se ljude podsjetilo na nunost ulaganja u vlastitu dobrotu.Humanitarna djelatnost je po definiciji djelatnost kojom se u vidu novca, roba i usluga bez naknade i bez uvjeta glede teritorijalne, nacionalne, vjerske, politike i druge pripadnosti, prua humanitarna pomo fizikim i pravnim osobama kojima je ona prijeko potrebna zbog stanja u kojem se nalaze, a za koje ona nisu kriva (umanjena zdravstvena i radna sposobnost, ratno stanje, elementarne nepogode i dr.). Bez obzira na sve, najvei dar koji ovjek ovjeku moe dati je dio sebe kako bi nekome spasio ivot!
Oton Kuera: Nae nebo - crtice iz astronomije
Sunce je zalo. Zadnji su mu traci eno pozlatili vrhunce dalekih gora, a dolinom se ve prostro sumrak; nestalo je u tinji as ivih boja, nekakva je olovna boja pritisnula ravnicu, kao da hoe da izbrie sav ar bujne joj prirode. Umor se spustio i na ivu i na mrtvu prirodu; sve se sprema na poinak samo ovjek ne. Ve u ranoj mladosti svojoj on u to doba rado baci oko na svod nebeski, tu najvelianstveniju kupolu najkrasnijega hrama bojega na tom svijetu. "
clanak
NETO O KAKTUSIMA
Ako ste ljubitelj kaktusa, sigurno e vas zanimati nekoliko korisnih savjeta o dranju i uzgoju ovih zanimljivih biljaka.

Autor0000011632
ANDRE MALRAUX
Andr Malraux (Pariz, 3. studenog 1901. Crteil, 23. studenog 1976.), francuski pisac, pustolov i dravnik. Malraux je roen u Parizu 1901. godine. 1905. otac Ferdinad je napustio obitelj pa je Andrea odgajala majka Berthe (djevojakog prezimena Lamy) koja je ivjela sa svojom majkom i sestrom. Otac mu se ponovno oenio i u drugom braku je imao dvojicu sinova. 1929. za vrijeme velike gospodarske krize poinio je samoubojstvo, a obojica sinova iz drugog braka su mu poginula u ratu.Pisao je lanke o modernoj umjetnosti, a i sam se okuao u proznom stvaralatvu uglavnom pod utjecajem njemakog ekspresionizma i kubizma. Studirao je orijentalne jezike u cole des Langues Orientales, ali nije diplomirao. Malraux je bio vrlo aktivan u mondenom parikom drutvu i stekao je neke utjecajne prijatelje.Nakon putanja iz zatvora krajem 1924. nakratko je otiao u Francusku, a zatim se ponovno vratio u Indokinu gdje je veinu vremena provodio u Saigonu. 1926. vratio se u Francusku i objavio svoj prvi roman Iskuenje Zapada. Nakon njega su slijedili Osvajai (1928.), Kraljevski put (1930.) i ivot ljudski (1933.) za koji je te godine dobio prestinu nagradu Goncourt. Malraux je bio pod utjecajem Dostojevskog, Nietzschea i Spenglera, a u njegovim radovima su prisutne egzistencijalistike teme o ljudskoj slobodi, odreivanju vlastitog ivota i njegovoj apsurdnosti. Tridesetih je sudjelovao u arheolokim ekspedicijama u Iran i Afganistan.
Autor0000003847
GRIGOR VITEZ
Grigor Vitez (Kosovac kraj Okuana, 15. veljae 1911. - Zagreb, 23. studenog 1966.), hrvatski pjesnik, djeji pisac, prevoditelj. Pisao je poeziju za djecu i odrasle ("Sto vukova", "Kad bi drvee hodalo", "Gdje prie rastu"), a prevodio je s ruskog, francuskog i slovenskog jezika. Njegovom poezijom dominiraju jednostavne i neposredne lirske slike u tradiciji poetskog izraza Dobrie Cesaria. Stihovi skladni i muzikalni, a svojim je pjesmama zbog aktualnosti i duhovitih poanti osvojio iroki krug itatelja. Objavio je nekoliko poetskih zbirki meu kojima se istiu: "Pjesme", "Naoruane rue", "Povjerenje ivota" i "Kao lie i trava".