Pretraživanje kataloga
Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Meunarodni dan djece rtava nasilja - 04.06.2012.
Meunarodni dan nedune djece rtava nasilja obiljeava se 4. lipnja kako bi se podsjetili da mnoga djeca pate zbog razliitih vidova zlostavljanja. Nasilje nad djecom se biljei u svim drutvima i kulturama. U 88 zemalja svijeta ni do danas nije zabranjeno batinanje djece u odgojne mjere. U javnosti se pridaje velika panja zloinima poinjenim nad djecom, a istovremeno se javnost treba vie senzibilizirati na ono svakodnevno, prikriveno nasilje koje se dogaa u obitelji, na kolskom igralitu ili na internetu.
Bolest katedrale Notre Dame u Parizu
"Katedrala Majke Boje, znamenita Notre Dame de Pari jeste jedan od najstarijih arhitekturnih spomenika Francuske. Gradnja katedrale trajala je skoro 200 godina. Zapoela je 1163 a zavrena 1230. Stvarno je potpuno dovrena bila tek 1363 g."
GIACOMO CASANOVA
Giacomo Girolamo Casanova Chevalier De Seingalt (Venecija, 2. travnja 1725. - Duchcov (eka), 4. lipnja 1798.) je bio talijanski avanturist, sveenik, glazbenik, vojnik, pijun, diplomat, slobodni zidar (u mladim danima postao je slobodni zidar u loi kotsko pravo) i pisac koji se esto nalazio u sreditu skandala koji su u pravilu vezani uz ene. Danas svakog pustolova i neodgovornog ljubavnika ljudi esto nazivaju Casanovinim imenom. Giovanni Giacomo Chevalier de Seingalt Casanova, kako glasi njegovo puno ime i prezime, roen je u Veneciji 1725. godine najvjerojatnije 2. travnja. Casanova je planirao postati sveenik. Naime, u ono je doba za mlade ljude skromnih financijskih mogunosti to bila ansa da uu u tzv. veliko drutvo. Studirao je na sveuilitu u Padovi i u sjemenitu svetog Cypriana. Godine 1744. postao je tajnik kardinala Acquavive u Rimu, ali novi skandal primorao ga je da napusti ovo radno mjesto i otputuje u Napulj. Nakon toga prijavio se u vojsku gdje je na otoku Krfu (Grka) bio pobonik.
ANTUN CUVAJ
Antun Cuvaj (04.06.1854., Bjelovar - 07.06.1927., Zagreb), hrvatski pedagog, osniva Hrvatskog kolskog muzeja. Rodio se u Bjelovaru 1854. godine. Njegov otac Juraj Cuvaj bio je gradonaelnik Bjelovara, a brat Slavko Cuvaj hrvatski ban. Zavrio je uiteljsku kolu. Bio je uitelj u bjelovarskoj realki iz koje je nastala bjelovarska gimnazija. Bio je i ravnatelj graanske kole u Sisku. U koli je osnovao kolsku radionicu za likovno oblikovanje, izradu nastavnih pomagala, igraaka i za popravke. Radovi uenika dobili su priznanja u njemakom gradu Grlitzu, Karlinu (nekada samostalni grad, od 1922. dio Praga) i u Budimpeti priznanje cara Franje Josipa I. Napisao je knjigu Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas. Prvo izdanje knjige izalo je u pet svezaka, a drugo u jedanaest svezaka. Osnovao je Hrvatski kolski muzej u Zagrebu 1901. godine. s ciljem prikupljanja, prouavanja i izlaganja grae iz prolosti i sadanjosti hrvatskoga kolstva i pedagogije.