Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.
Slika
Dan meunarodnog priznanja Republike Hrvatske
Hrvatska je 15. sijenja 1992. postala meunarodno priznata zemlja i uspostavila je diplomatske odnose s Njemakom, dravom koja je odigrala bitnu ulogu u priznavanju Hrvatske u svijetu zaloivi svoju sveukupnu politiku i gospodarsku teinu kako bi pokrenula pasivnu Europu i potaknula ostalih jedanaest lanica Europske zajednice da priznaju neovisnost i suverenitet RH.
clanak
ZANIMLJIVE BROJKE O KRVI OVJEKA
ovjek imade popreno 5 l krvi, a svaki kubini milimetar od toga 5 milijuna crvenih krvnih tjeleaca, to ini u svemu 25 bilijuna crvenih krvnih tjeleaca. U lanku proitajte zanimljive brojane usporedbe krvnih stanica s mjerama u svakodnevnom ivotu.
Autor0000012690
TOMISLAV MARETI
Tomislav Mareti(13.12.1854., Virovitica - 15.1.1938., Zagreb), hrvatski jezikoslovac i leksikograf. U rodnom gradu zavrio osnovnu kolu, a gimnaziju polazio u Varadinu, Slavonskoj Poegi te Zagrebu (u sjemenitu). Studirao slavistiku i klasine jezike u Zagrebu, 1883. poloio doktorat iz slavistike; usavravao filologiju kod istaknutih mladogramatiara u Leipzigu. Objavljivati je poeo 1874. u "Vijencu" pjesme (prva Trakom sunanim) i prijevode; prvi mu je prozni sastavak Gjuragj Kriani, hrvatsko-ruski pisac (1877, takoer u "Vijencu"). Istaknuta je Maretieva djelatnost u nekoliko podruja filologije. Prevodio je s desetak jezika, osobito klasike pjesnike (Vergilije, Tibul, Ovidije), Homerovu Odiseju (1882), Ilijadu (1883). Maretiev izrazit interes za nau narodnu knjievnost (od rada O narodnoj zagonetci hrvatskoj, 1881) odrazio se i u njegovu lingvistikom radu, takoer u glavnom djelu Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga knjievnog jezika (1899). Ta gramatika, ostale filoloke rasprave, pa Hrvatski ili srpski jezini savjetnik (1924) i nadasve tridesetgodinje ureivanje Akademijina rjenika, ine bitnu komponentu u novijoj jezinoj standardizaciji, koja se, nakon zagrebake filoloke kole, esto i naziva Danii-Maretievim smjerom.
Autor0000001426
JEAN BAPTISTE MOLIERE
Jean-Baptiste Poquelin, poznatiji kao Moli`ere (Pariz, 15. sijenja 1622. - Pariz, 17. veljae 1673.),francuski scenarist, knjievnik jedan od velikana humoristine satire. Roen je u obitelji imuna kraljeva tapetara, zavrio je pravo, ali se odrekao pravnike karijere i postao glumac. Napisao je niz komada u prozi i stihu. Predstavnik je klasicizma. Ismijavao je ondanje drutvo, staleke predrasude, pokvarenost aristokracije i gramzivost buroazije, a nije prezao ni od osude licemjernog katolikog sveenstva. Djela: Ljubomorni mu kola za ene Versailleska improvizacija Primorano vjenanje krtac Umiljeni bolesnik