Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
Potpisana Proklamacija o emancipaciji-16.08.1863.
Godine 1863. na dananji dan potpisana je Proklamacija o emancipaciji kojom su osloboeni robovi u pobunjenim junjakim dravama. Abrahamu Lincolnu ukidanje ropstva bilo je gotovo podjednako vano kao ujedinjavanje zemlje podijeljene Graanskim ratom. Proklamacija je izdana u dva navrata - prvi puta 1862. kao preliminarna najava dok je 1893. stupila na snagu, a dodan je i popis deset saveznih drava na koje se odnosila.
clanak
NOSOROG U LUDBREKIM VINOGRADIMA
"U jednom usjeku odroni prapora otkrili su prolaznicima neobine kosti i jo udnovatije zube. Kad ni mjesni znalci anatomije ivotinja u njima nisu mogli raspoznati uobiajene kosti domaih ivotinja, brina domaica susjedne kue i ljubitelj prirode obavijestila je o tome Gradski muzej u Varadinu. I opet marna kustosica tog muzeja odnijela je jedan zub u Geoloko-paleontoloki muzej u Zagrebu, gdje je odmah utvreno da zub pripada nalazu izumrle vrste nosoroga."
Autor0000000886
PAVAO PAVLII
Pavao Pavlii (Vukovar, 16. kolovoza 1946.) je hrvatski knjievnik, knjievni znanstvenik, prevoditelj i scenarist, istaknut po pisanju kriminalistikih romana za djecu i odrasle. Pavao Pavlii roen je 16. kolovoza 1946. godine u Vukovaru gdje je zavrio osnovnu kolu i gimnaziju. Godine 1969. na Filozofskom fakultetu zagrebakog Sveuilita diplomirao je komparativnu knjievnost i talijanski jezik, a doktorirao je 1974. godine tezom iz podruja metrike (esta rima u hrvatskoj knjievnosti). Od 1970. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je redoviti profesor na Odsjeku za komparativnu knjievnost. Knjievni i znanstveni interesi kod njega su podjednako zastupljeni i isprepliu se. Kao znanstvenika, Pavliia zaokupljaju teme iz starije hrvatske knjievnosti i literarne teorije. Iz tog podruja objavio je vei broj rasprava i nekoliko knjiga: Rasprave o hrvatskoj baroknoj knjievnosti (1979.), Knjievna genologija (1983.), Stih u drami, drama u stihu (1985.), Sedam interpretacija (1986.), Poetika manirizma (1988.), Stih i znaenje (1993.), Barokni stih u Dubrovniku (1995.), Moderna hrvatska lirika (1999.), Hrvatski dramski stih (2000.), Barokni pakao: rasprave iz hrvatske knjievnosti (2003.) i dr.
Autor0000000924
CHARLES BUKOWSKI
Henry Charles Bukowski Mlai (Andernach, 16. kolovoza 1920. - San Pedro, 9. oujka 1994., ), ameriki knjievnik, predstavnik drugog vala beat generacije. Bukowski je erotski pisac, poznat po autobiografskoj kvintologiji o svom alter egu Henryu Chinaskom. Pijanac, ali i plodan pisac. Otac ga je stalno tukao i poniavao, a majka ga nije branila. Studirao je dvije godine na koledu. Prijatelj je pisca Williama Saroyana. U 21. poinje pisati, ali ozbiljno poinje oko 35. godine. Volio je prie Ernesta Hemingwaya i romane koje je napisao David Herbert Lawrence. Pisao je pjesme, prozu, i nekoliko odlinih eseja. Objavljivao je do 1992. Umro je od leukemije.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.