Banner
Klinički bolnički centar  ˝Sestre milosrdnice˝, Zagreb

Pretraživanje kataloga

 

DOBRO DOŠLI U SKUPNI KATALOG SREDIŠNJE KNJIŽNICE KBC SESTRE MILOSRDNICE !

Pretraživanje svih kataloga Središnje knjižnice, Knjižnice KBCSM - lokacija Ilica 197 i  Knjižnice KBCSM - lokacija Draškovićeva 19.

Pretraživanje kataloga je moguće po autoru, naslovu, stručnoj skupini, ključnoj riječi ili predmetnici, godini izdanja, bilo kojoj riječi.

Stručne skupine- prema klasifikaciji NLM (National Library of  Medicine, Bethesda, USA)

Ključne riječi ili predmetnice iz tezaurusa MeSH  (MeSH-Medical Subject Headings, NLM) - na hrvatskom i engleskom jeziku.

Zbirke:  - knjige autora/urednika iz KBC Sestre milosrdnice (Autori iz KBCSM)

               - knjige sa zdravstvenim informacijama za pacijente i javnost (Popularna medicina)

               - elektroničke knjige (E-građa)