Banner
Knji×nica i Ŕitaonica ŻFran GaloviŠŻ Koprivnica

Pretraživanje kataloga

KRATKE UPUTE ZA PRETRAÄIVANJE:

 - pretra×ivati mo×ete pojedinaŔnim upitom (autor, naslov, kljuŔna rijeŔ) ili njihovom kombinacijom 

- kljuŔna rijeŔ - pretra×ivanje rijeŔi iz naslova i podnaslova te podataka o odgovornosti (autori, urednici, prevoditelji, ilustratori) 
 - za precizno pretra×ivanje po autoru unesite prezime, zatim zarez i razmak pa ime (npr. Novak, Kristian) 
- oznake (O) (S) (D) (B) oznaŔuju na kojem se odjelu nalazi gra­a

O - Odjel za odrasle
S - StruŔno-znanstveni odjel
D - DjeŔji odjel
B - Bibliobus

Za knjige kojima piše da su u spremištu obratite se knji×niŔarima.

E-knjige za posudbu