Banner
Biskupijska knji瀗ica Vara瀌in

Pretraživanje kataloga

DOBRODOŠLI U KATALOG BISKUPIJSKE KNJI嶯ICE VARA嶥IN
 
Biskupijska knji瀗ica Vara瀌in slu瀊eno je i formalno osnovana kao specijalna knji瀗ica u sastavu Vara瀌inske biskupije 30. studenoga 2012. dekretom biskupa mons. Josipa Mrzljaka, a s obzirom na svoju narav, nabavlja gra饀 uglavnom s podru鑚a teologije, religijskih znanosti, filozofije, povijesti, povijesti umjetnosti i grani鑞ih podru鑚a.
KRATKE UPUTE ZA PRETRA嶪VANJE: Pretraga se vr歩 unutar svih podataka (glavni zapis, klju鑞e rije鑙, sadr瀉j...). Odabirom vrste gra餰 su瀠jemo izbor ovisno o vrsti koju tra瀒mo. Tekst koji tra瀒mo mo瀍 biti dio rije鑙, cijela rije ili nekoliko kombinacija rije鑙 odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vi歟 djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadr瀍 niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju tra瀍ni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upi歟mo znak za minus (-) rezultat ne鎒 sadr瀉vati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lak歟g pronala瀍nja po瀍ljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezi鑞om izra瀉vanju. Nije po瀍ljno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rije鑙.
Link 0 DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJI嶯ICA
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJI嶯ICA

Digital Vatican Library omogu鎢je pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knji瀗ice.

Link 1 OADTL
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knji瀗ica koja omogu鎍va otvoreni pristup visokokvalitetnim sadr瀉jima u podru鑚u religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.

Izjava o pristupačnosti