Pretraživanje kataloga
DOBRODOŠLI U KATALOG BISKUPIJSKE KNJI晒ICE VARA札IN
 
Biskupijska knji柤ica Vara枦in slu枌eno je i formalno osnovana kao specijalna knji柤ica u sastavu Vara枦inske biskupije 30. studenoga 2012. dekretom biskupa mons. Josipa Mrzljaka, a s obzirom na svoju narav, nabavlja grau uglavnom s podru鑠a teologije, religijskih znanosti, filozofije, povijesti, povijesti umjetnosti i grani鈩ih podru鑠a.
KRATKE UPUTE ZA PRETRA鯖VANJE: Pretraga se vr喨 unutar svih podataka (glavni zapis, klju鈩e rije鑛, sadr杪j...). Odabirom vrste grae su柆jemo izbor ovisno o vrsti koju tra枴mo. Tekst koji tra枴mo mo枡 biti dio rije鑛, cijela rije ili nekoliko kombinacija rije鑛 odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vi啼 djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadr枡 niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju tra枡ni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upi啼mo znak za minus (-) rezultat ne詁 sadr杪vati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lak啼g pronala枡nja po枡ljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezi鈩om izra杪vanju. Nije po枡ljno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rije鑛.
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJI晒ICA

Digital Vatican Library omogu誦je pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knji柤ice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knji柤ica koja omogu訛va otvoreni pristup visokokvalitetnim sadr杪jima u podru鑠u religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.