Banner
Sveu������������ili������������na knji������������nica sveu������������ili������������ta JURJA DOBRILE Pula

Point d.o.o.

Statistika
Naslova:
8 961
Svezaka:
9 323
Predmetnica:
25 459
Članova:
10
Posudbi:
119
Ažurirano:
02.02.2023. - 18:00:10
Serijske publikacije
Serijskih naslova:
79
Brojeva:
4191
Svezaka:
8235
Članaka:
47879
Serijskih predmetnica:
17598