Banner
Point d.o.o.

Sveučilišni računski centar : Idejni projekt. -

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Sveučilišni računski centar : Idejni projekt. -
Impressum
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu-Elektrotehnički fakultet, 1971. -
Materijalni opis
14 + 196 str : ilustr ; 30 cm
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu.

Radovi na ovom projektu počeli su u ožujku god. 1970. i tada je formirana radna grupa na Elektrotehničkom fakultetu, sa zadatkom da napravi idejni projekt za Sveučilišni računski centar.
Prva je faza radova završena u ljetu god. 1970. izradbom Pretprojekta koji je bio poslan svim sveučilišnim ustanovama (fakultetima i institutima).
Pretprojekt je bio diskutiran svojevremeno na zajednici za informatiku i primljen je kao baza za izradu idejnog projekta.

Tada je utvrđeno da idejni projekt treba odgovoriti na slijedeća osnovna pitanja:

a) koje sve aktivnosti i u kojem ih predvidivom opsegu mora omogućiti budući Računski centar;
b) koje osnovne tehničke karakteristike mora elektronički sistem imati da bi zadovoljio ovim zahtjevima (kriterij za izbor sistema);
c) lokacija i uvjeti za prostorije u kojima će Centar biti smješten;
d) broj i profil kadrova koji će raditi u Centru, način i plan njihova osposobljavanja;
e) iznos financijskih sredstava i dinamika investiranja.

Rezultati provedenih analiza, kao i mišljenja i prijedlozi stručnjaka iz pojedinih područja upotrebe računala predočeni su u 11 poglavlja.

Poveznice
Inv.br.
Info
Signatura
X407
U čitaonici!
04 SVEUČ rač
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306