Banner
Point d.o.o.

Sveučilišni računski centar : pretprojekt (elaborat za idejni projekt). -

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Sveučilišni računski centar : pretprojekt (elaborat za idejni projekt). -
Impressum
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu - Elektrotehnički fakultet, 1970. -
Materijalni opis
41 str : ilustr ; 30 cm
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu.

Zadatak je ovog pretprojekta (elaborata) da posluži kao baza u daljnjim radovima na izradbi idejnog rješenja (projekta) za Sveučilišni računski centar.

Idejno rješenje treba odgovoriti na slijedeća osnovna pitanja:

a) Koje sve aktivnosti i u kojemu ih predvidivom opsegu mora omogućiti budući Računski centar.
b) Koje osnovne tehničke karakteristike mora elektronički sistem imati da bi zadovoljio ovim zahtjevima (kriteriji za izbor sistema).
c) Lokacija i tehnički uvjeti za prostorije u kojima će Centar biti smješten.
d) Broj i profil kadrova koji će raditi u Centru, način i plan njihovog osposobljavanja.
e) Način organizacije i financiranja redovitog rada Računskog centra.

Poveznice
Inv.br.
Info
Signatura
X4008
On-line
04 SVEUČ pre
X408
U čitaonici!
04 SVEUČ pre
UKUPNO: 2
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306