Banner
Point d.o.o.

Vjesnik istarskog arhiva : svezak 6-7 (1996.-1997.)

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Vjesnik istarskog arhiva : svezak 6-7 (1996.-1997.) / glavni urednik Mr. Jakov Jelinčić. -
Impressum
Pazin : Historijski arhiv Pazin, 2001. -
Materijalni opis
475 str : ilustr. ; 24 cm. -
Napomena
ISSN 0352-7153 CODEN VISAE9
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Državnom arhivu u Pazinu.
Pregled990001 Arhivsko gradivo o Svetninčentu u Državnom arhivu u Pazinu, Župnom arhivu u Svetninčentu i u Biskupijskom arhivu u Poreču / Jakov Jelinčić
Nivo
Naslov
Arhivsko gradivo o Svetninčentu u Državnom arhivu u Pazinu, Župnom arhivu u Svetninčentu i u Biskupijskom arhivu u Poreču / Jakov Jelinčić
Materijalni opis
str. 15-48
Napomena
Izvorni znanstveni rad
Pregled990002 Izvori za povijest Svetvinčenta u Državnom arhivu u Veneciji / Allesandra Sambo. -
Nivo
Naslov
Izvori za povijest Svetvinčenta u Državnom arhivu u Veneciji / Allesandra Sambo. -
Materijalni opis
str. 49-54
Napomena
Izlaganje sa znanstvenog skupa
Pregled990003 Najranija prošlost Svetvinčenta i okolice / Mr. sc. Klara Buršić-Matijašić. -
Nivo
Naslov
Najranija prošlost Svetvinčenta i okolice / Mr. sc. Klara Buršić-Matijašić. -
Materijalni opis
str. 55-66
Napomena
Stručni rad
Pregled990004 Svetvinčenat : Kratka povijest / Angelo Ciuffardi. -
Nivo
Naslov
Svetvinčenat : Kratka povijest / Angelo Ciuffardi. -
Materijalni opis
str. 67-80
Napomena
Pregledni rad
Pregled990005 Statut Svetvinčenta. -
Nivo
Naslov
Statut Svetvinčenta. -
Materijalni opis
str. 81-92
Napomena
Pregledni rad
Pregled990005 Statut Svetvinčenta. -
Nivo
Naslov
Statut Svetvinčenta. -
Materijalni opis
str. 81-92
Napomena
Pregledni rad
Pregled990006 Bratovština Svetog Roka iz Svetvinčenta 1619. god. / Mr. sc. Alojz Štoković. -
Nivo
Naslov
Bratovština Svetog Roka iz Svetvinčenta 1619. god. / Mr. sc. Alojz Štoković. -
Materijalni opis
str. 93-106
Napomena
Izvorni znanstveni rad.
Pregled990007 Kaštel u Svetvinčentu / Mr. Boris Vučić. -
Nivo
Naslov
Kaštel u Svetvinčentu / Mr. Boris Vučić. -
Materijalni opis
str. 107-150
Napomena
Izvorni znanstveni rad.
Pregled990008 Vjersko i moralno stanje župe Svetvinčenat u 19. stoljeću / Ivan Milovan. -
Nivo
Naslov
Vjersko i moralno stanje župe Svetvinčenat u 19. stoljeću / Ivan Milovan. -
Materijalni opis
str. 151-157
Napomena
Izlaganje sa znanstvenog skupa
Pregled990009 Čitaonička sastavnica preporodnog pokreta Istre i Hrvatska čitaonica u Svetvinčentu / Dr. sc. Branimir Crljenko. -
Nivo
Naslov
Čitaonička sastavnica preporodnog pokreta Istre i Hrvatska čitaonica u Svetvinčentu / Dr. sc. Branimir Crljenko. -
Materijalni opis
str. 159-172
Napomena
Pregledni rad.
Pregled990010 Osnovno školstvo Svetvinčenštvine do kraja 1. svjetskog rata (tragom dokumenata u Državnom arhivu u Pazinu) / Ante Cukrov. -
Nivo
Naslov
Osnovno školstvo Svetvinčenštvine do kraja 1. svjetskog rata (tragom dokumenata u Državnom arhivu u Pazinu) / Ante Cukrov. -
Materijalni opis
str. 173-211
Napomena
Prethodno saopćenje.
Pregled990011 Etnografski tekstovi iz Svetvinčenta / Dr. sc. Josip Milićević. -
Nivo
Naslov
Etnografski tekstovi iz Svetvinčenta / Dr. sc. Josip Milićević. -
Materijalni opis
str. 213-218
Napomena
Izlaganje sa znanstvenog skupa.
Pregled990012 Ratna Mlada misa u Svetvinčentu / Ivan Grah. -
Nivo
Naslov
Ratna Mlada misa u Svetvinčentu / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 219-226
Napomena
Pregledni rad.
Pregled990013 Antun Milovan - žrtva komunističke ˝pravde˝ / Ivan Grah. -
Nivo
Naslov
Antun Milovan - žrtva komunističke ˝pravde˝ / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 227-237
Napomena
Pregledni rad.
Pregled990014 Genealoška rekonstrukcija miotonične distrofije u Istri : Efekt osnivača u župi Svetvinčent / Docent dr. sc. Igor Medica, Slavica Piljan, Docent dr. sc. Borut Peterlin dr. med. -
Nivo
Naslov
Genealoška rekonstrukcija miotonične distrofije u Istri : Efekt osnivača u župi Svetvinčent / Docent dr. sc. Igor Medica, Slavica Piljan, Docent dr. sc. Borut Peterlin dr. med. -
Materijalni opis
str. 239-251
Napomena
Izvorni znanstveni rad.
Pregled990015 Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća / Dr. sc. Slaven Bertoša. -
Nivo
Naslov
Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća / Dr. sc. Slaven Bertoša. -
Materijalni opis
str. 253-296
Napomena
Izvorni znanstveni rad.
Pregled990016 Nekoliko glagoljskih isprava iz Novigrada / Dražen Vlahov. -
Nivo
Naslov
Nekoliko glagoljskih isprava iz Novigrada / Dražen Vlahov. -
Materijalni opis
str. 299-322
Napomena
Izvorni znanstveni rad.
Pregled990017 Oporuka porečkog Biskupa Gašpara Negrija (1742.-1778.) / Branka Antonić. -
Nivo
Naslov
Oporuka porečkog Biskupa Gašpara Negrija (1742.-1778.) / Branka Antonić. -
Materijalni opis
str. 323-340
Napomena
Stručni rad.
Pregled990018 Prilog povijesti Hrvatske gimnazije u Pazinu (gradivo) / Dražen Vlahov. -
Nivo
Naslov
Prilog povijesti Hrvatske gimnazije u Pazinu (gradivo) / Dražen Vlahov. -
Materijalni opis
str. 341-392
Napomena
Stručni rad.
Pregled990019 Slikovno arhivsko gradivo / Mr. sc. Martin Modrušan. -
Nivo
Naslov
Slikovno arhivsko gradivo / Mr. sc. Martin Modrušan. -
Materijalni opis
str. 395-399
Napomena
Stručni članak.
Pregled990020 Sergio Galimberti, Santin : Testimonianze dall’ archivio privato, Trieste 1996., str. XI+424 / Ivan Grah. -
Nivo
Naslov
Sergio Galimberti, Santin : Testimonianze dall’ archivio privato, Trieste 1996., str. XI+424 / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 403-405
Napomena
Osvrt.
Pregled990021 Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje; Prostor, Ljudi, Ideje, Školska knjiga - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1997., str I-XVII, 1-620 / Orbanić Elvis. -
Nivo
Naslov
Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje; Prostor, Ljudi, Ideje, Školska knjiga - Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1997., str I-XVII, 1-620 / Orbanić Elvis. -
Materijalni opis
str. 405-410
Napomena
Osvrt.
Pregled990022 Osvrt: Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, Svezak XL, Rijeka 1998., str. 355 / Snježana Brbić. -
Nivo
Naslov
Osvrt: Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, Svezak XL, Rijeka 1998., str. 355 / Snježana Brbić. -
Materijalni opis
str. 410-419
Napomena
Osvrt.
Pregled990023 Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije; Spomenica, uredio Mile Bogović, Kršćanska Sadašnjost - Teologija u Rijeci, Zagreb-Rijeka 1999., str. XVI+559 / Ivan Grah. -
Nivo
Naslov
Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije; Spomenica, uredio Mile Bogović, Kršćanska Sadašnjost - Teologija u Rijeci, Zagreb-Rijeka 1999., str. XVI+559 / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 419-424
Napomena
Osvrt
Pregled990024 Croatica Christiana Periodica. Kazala 1-40: Kazalo osobnih imena, kazalo mjesta, predmetno kazalo, broj 43-44, Zagreb 1999., str. 1-638 / Ivan Grah. -
Nivo
Naslov
Croatica Christiana Periodica. Kazala 1-40: Kazalo osobnih imena, kazalo mjesta, predmetno kazalo, broj 43-44, Zagreb 1999., str. 1-638 / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 424
Napomena
Osvrt.
Pregled990025 Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899.-1999.: zbornik, Pazin 1999., str. 600 / Snježana Brbić. -
Nivo
Naslov
Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899.-1999.: zbornik, Pazin 1999., str. 600 / Snježana Brbić. -
Materijalni opis
str. 425-440
Napomena
Osvrt.
Pregled990026 Pazin u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća: zbornik radova, Pazin 1999., str. 340 / Jasna Mrkonjić. -
Nivo
Naslov
Pazin u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća: zbornik radova, Pazin 1999., str. 340 / Jasna Mrkonjić. -
Materijalni opis
str. 440-447
Napomena
Osvrt.
Pregled990027 Zbornik općine Lupoglav ’99., Lupoglav 1999., str. 205 / Jasna Mrkonjić. -
Nivo
Naslov
Zbornik općine Lupoglav ’99., Lupoglav 1999., str. 205 / Jasna Mrkonjić. -
Materijalni opis
str. 447-450
Osvrt.
Pregled990028 Acta Histriae, 8, 2000, 1 (IX), Prispevki z mednarodne konference Šast: Identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12.-20. stol.), Koper, 11.-13. november 1999., Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Ko
Nivo
Naslov
Acta Histriae, 8, 2000, 1 (IX), Prispevki z mednarodne konference Šast: Identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12.-20. stol.), Koper, 11.-13. november 1999., Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Ko
Materijalni opis
str. 451-456
Napomena
Osvrt.
Pregled990029 Statuta communis Polae-Statut općine Pulske, Pula 2000 / Jakov Jelinčić. -
Nivo
Naslov
Statuta communis Polae-Statut općine Pulske, Pula 2000 / Jakov Jelinčić. -
Materijalni opis
str. 456-461
Napomena
Osvrt.
Pregled990030 Kratak osvrt na ljetnu arhivističku školu u Budimpešti (6.-17. srpnja 1998. godine) / Jasna Mrkonjić. -
Nivo
Naslov
Kratak osvrt na ljetnu arhivističku školu u Budimpešti (6.-17. srpnja 1998. godine) / Jasna Mrkonjić. -
Materijalni opis
str. 461-463
Napomena
Osvrt.
Pregled990031 Izvješće s prvog međunarodnog tečaja o zaštiti materijala od papira u srednjoj i istočnoj Europi, održanog u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, 18.-29. rujna 2000. godine / Sanja Stanušić. -
Nivo
Naslov
Izvješće s prvog međunarodnog tečaja o zaštiti materijala od papira u srednjoj i istočnoj Europi, održanog u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, 18.-29. rujna 2000. godine / Sanja Stanušić. -
Materijalni opis
str. 464-467
Izvješće.
Pregled990032 In memoriam Dr. Josip Milićević (1933.-2000.) / Darinko Munić. -
Nivo
Naslov
In memoriam Dr. Josip Milićević (1933.-2000.) / Darinko Munić. -
Materijalni opis
str. 468-475
Napomena
In memoriam.
Otvori sve
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
X479
U čitaonici!
930.25(093) VJESNIK ist6-7
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306