Banner
Point d.o.o.

Dvadeset godina Ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu : 1962-1982. [spomenica]

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Dvadeset godina Ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu : 1962-1982. [spomenica] / [fotografije Viktor Plavec i fotodokumentacija FOI ; glavni i odgovorni urednik Juraj Martinčević]. -
Impresum
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 1982. (Varaždin : Varteks, Tiskara). -
Materijalni opis
323 str. : ilustr., faks ; 25 cm. -
Jezik
Hrvatski
Napomena
Bibliografske bilješke uz tekst.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici FOI u Varaždinu.

Obljetnicu dvadeset godina djelovanja ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija koriste znanstveno-nastavni i drugi radnici Fakulteta da što potpunije informiraju radne ljude i njihove asocijacije o dvadesetgodišnjem djelovanju i razvoju studija, uspjesima i problemima znanstveno-nastavnog i istraživačkog rada.
Tome je namijenjena i ova publikacija monografskog karaktera.
No, njezina je svrha i da preduhitri mogućnost da dvadeset godina djelovanja ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu padne u zaborav.

Pregled990001 Političko kameralni studij u Varaždinu u 18. stoljeću / Mirko Androuić. -
Naslov
Političko kameralni studij u Varaždinu u 18. stoljeću / Mirko Androuić. -
Materijalni opis
str. 5-26
Jezik
hrv
Pregled990002 Djelovanje Centra za ekonomske studije Ekonomskog fakulteta Zagreb u Varaždinu / Prof. dr. Mladen Habek, Prof. dr. Franjo Kuhanec. -
Naslov
Djelovanje Centra za ekonomske studije Ekonomskog fakulteta Zagreb u Varaždinu / Prof. dr. Mladen Habek, Prof. dr. Franjo Kuhanec. -
Materijalni opis
str. 27-32
Jezik
hrv
Pregled990003 Osnivanje i djelovanje Više ekonomske škole Varaždin / Prof. Aleksandar Bergstein, doc. dr. Slavko Kapustić. -
Naslov
Osnivanje i djelovanje Više ekonomske škole Varaždin / Prof. Aleksandar Bergstein, doc. dr. Slavko Kapustić. -
Materijalni opis
str. 33-38
Jezik
hrv
Pregled990004 Uvjeti transformiranja Više ekonomske škole Varaždin u Fakultet organizacije i informatike Varaždin / Prof. dr. Franjo Ruža, Mr. Teodor Abramić viši predavač. -
Naslov
Uvjeti transformiranja Više ekonomske škole Varaždin u Fakultet organizacije i informatike Varaždin / Prof. dr. Franjo Ruža, Mr. Teodor Abramić viši predavač. -
Materijalni opis
str. 39-48
Jezik
hrv
Pregled990005 Društveno-ekonomske potrebe obrazovanja organizatora i informatičara s osvrtom na ulogu Fakulteta organizacije i informatike u procesu obrazovanja / Prof. dr. Miroslav Žugaj, Mr. Ratimir Kvaternik, viši predavač, Marijan Cingula, asistent. -
Naslov
Društveno-ekonomske potrebe obrazovanja organizatora i informatičara s osvrtom na ulogu Fakulteta organizacije i informatike u procesu obrazovanja / Prof. dr. Miroslav Žugaj, Mr. Ratimir Kvaternik, viši predavač, Marijan Cingula, asistent. -
Materijalni opis
str. 49-64
Jezik
hrv
Pregled990006 Uvjeti i pretpostavke za daljnji razvoj Fakulteta organizacije i informatike na područjima organizacije i informatike / Boris Kezele, predavač, Mr. Radovan Kirchbaum, predavač, Zvonimir Horvatec, viši predavač. -
Naslov
Uvjeti i pretpostavke za daljnji razvoj Fakulteta organizacije i informatike na područjima organizacije i informatike / Boris Kezele, predavač, Mr. Radovan Kirchbaum, predavač, Zvonimir Horvatec, viši predavač. -
Materijalni opis
str. 65-74
Jezik
hrv
Pregled990007 Suradnja i povezivanje Fakulteta organizacije i informatike Varaždin s udruženim radom / Prof. dr. Stjepan Bratko, Mr. Petar Piskač, znanst. asistent. -
Naslov
Suradnja i povezivanje Fakulteta organizacije i informatike Varaždin s udruženim radom / Prof. dr. Stjepan Bratko, Mr. Petar Piskač, znanst. asistent. -
Materijalni opis
str. 75-86
Jezik
hrv
Pregled990008 Političko-pravni i samoupravno-pravni akt o osnivanju, organizaciji i djelatnosti ekonomskog i prganizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu / Eduard Mrak, glavni tajnik. -
Naslov
Političko-pravni i samoupravno-pravni akt o osnivanju, organizaciji i djelatnosti ekonomskog i prganizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu / Eduard Mrak, glavni tajnik. -
Materijalni opis
str. 87-154
Jezik
hrv
Pregled990009 Osnovni podaci o radnicima ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu / Mr. T. Abramić, Mr. M. Baksa, Mr. V. Dugandžić, Z. Divjak, Mr. A. Krsnik, Mr. N. Lipljin i V. Šimunić-Vučković. -
Naslov
Osnovni podaci o radnicima ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu / Mr. T. Abramić, Mr. M. Baksa, Mr. V. Dugandžić, Z. Divjak, Mr. A. Krsnik, Mr. N. Lipljin i V. Šimunić-Vučković. -
Materijalni opis
str. 153-218
Jezik
hrv
Pregled990010 Osnovni podaci o nosiocima rukovodnih, samoupravnih i poslovodnih funkcija Više ekonomske škole i Fakulteta organizacije i informatike Varaždin / Tekst priredio Vladimir Ciglar. -
Naslov
Osnovni podaci o nosiocima rukovodnih, samoupravnih i poslovodnih funkcija Više ekonomske škole i Fakulteta organizacije i informatike Varaždin / Tekst priredio Vladimir Ciglar. -
Materijalni opis
str. 219-222
Jezik
hrv
Pregled990011 Pregled smjerova i usmjerenja ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu / PRof. dr. Zlatko Drvar, Smiljko Job, predavč, Boris Kezele, predavač. -
Naslov
Pregled smjerova i usmjerenja ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu / PRof. dr. Zlatko Drvar, Smiljko Job, predavč, Boris Kezele, predavač. -
Materijalni opis
str. 223-238
Jezik
hrv
Pregled990012 Radni prostor, nastavna sredstva i oprema u procesu razvoja ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija / Prof.Aleksandar Bergstein. -
Naslov
Radni prostor, nastavna sredstva i oprema u procesu razvoja ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija / Prof.Aleksandar Bergstein. -
Materijalni opis
str. 239-248
Jezik
hrv
Pregled990013 Podaci o položenim magistarskom radovima i obranjenim doktorskim tezama na fakultetu organizacije i informatike Varaždin / Doc. dr. Boris Zver. -
Naslov
Podaci o položenim magistarskom radovima i obranjenim doktorskim tezama na fakultetu organizacije i informatike Varaždin / Doc. dr. Boris Zver. -
Materijalni opis
str. 249-254
Jezik
hrv
Pregled990014 Pregled studenata ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu / Dr. Milorad Bojanić, viši predavač, Mr. Božidar Balog, viši predavač, Krsto Kero, asistent. -
Naslov
Pregled studenata ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu / Dr. Milorad Bojanić, viši predavač, Mr. Božidar Balog, viši predavač, Krsto Kero, asistent. -
Materijalni opis
str. 255-278
Jezik
hrv
Pregled990015 Diplomanti Više ekonomske škole. -
Naslov
Diplomanti Više ekonomske škole. -
Materijalni opis
str. 279-291
Jezik
hrv
Pregled990016 Diplomanti Fakulteta organizacije i informatike Varaždin. -
Naslov
Diplomanti Fakulteta organizacije i informatike Varaždin. -
Materijalni opis
str. 292-320
Jezik
hrv
Otvori sve
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
Zbirka
X563
U čitaonici!
378.6 DVADE
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306