Banner
Point d.o.o.

Stara osobna imena u Slavoniji i Baranji=Old proper names of persons in Slavonia and Baranya

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Stara osobna imena u Slavoniji i Baranji=Old proper names of persons in Slavonia and Baranya / Stjepan Sekereš. -
Izdanje
Poseban otisak. -
Impressum
Zagreb : JAZU, 1975. -
Materijalni opis
133-173 str. ; 24 cm. -
Jezik
Hrvatski
Napomena
Bibliografske bilješke uz tekst.
Digitalizirana knjiga - Original iz Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

UVOD

U svom radu Slavonska osobna imena1 obradio sam današnja osobna imena u Slavoniji i južnoj Baranji.
Da bismo dobili potpuniju sliku o slavonskim i baranjskim osobnim imenima u prošlosti, odlučio sam napisati ovaj rad.
U našoj onomastičkoj literaturi ima vrlo malo radova u kojima bi bila svestrano obrađena sva osobna imena neke pokrajine ili republike.
Proučavanje starih osobnih imena nekog kraja od velike je važnosti za onomastiku, toponomastiku, povijest, etnografiju, geografiju i neke druge naučne discipline.

U ovom radu zabilježio sam oko 1500 osobnih imena koja su se upotrebljavala u Slavoniji i južnoj Baranji prije 200 i više godina (oko 1200 muških i oko 320 ženskih).
Od tih imena najviše ima svetačkih (crkvenih) imena (oko 1200), a mnogo manje ima narodnih imena (oko 300).
Na temelju tih podataka ne možemo izvesti zaključak da je u staro vrijeme bilo mnogo više muških osobnih imena nego ženskih: ja sam podatke o osobnim imenima najčešće izvodio iz prezimena, nadimaka i toponima, a antroponimi i toponimi najčešće su bli građeni prema muškim osobnim imenima, a mnogo rjeđe prema ženskim.
Zato u tom radu ima mnogo manje ženskih osobnih imena nego muških, ali podaci nam ipak daju točnu sliku o tome koja ženska imena su u staro vrijeme bila najraširenija u tim krajevima.
U današnjoj Slavoniji i Baranji nalazi se u upotrebi oko 400 osobnih imena (od toga samo oko 20°/o narodnih).
Na temelju navedenih podataka možemo zaključiti da je u staro vrijeme u tim krajevima bilo u upotrebi četiri puta više osobnih imena nego danas.
Do smanjivanja broja osobnih imena dolazilo je kasnije s jedne strane zbog napuštanja narodnih imena, a s druge strane zbog smanjivanja broja hipokorističkih imena.
...

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1448
U čitaonici!
80 SEKER sta
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306