Banner
Point d.o.o.

Spolni hormoni i aktivnost bolesti u sistemskoj sklerozi i sistemskom eritemskom lupusu u post-menopauzalnih žena : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Spolni hormoni i aktivnost bolesti u sistemskoj sklerozi i sistemskom eritemskom lupusu u post-menopauzalnih žena : doktorska disertacija / Dijana Perković ; mentor Dušanka Martinović Kaliterna. -
Impressum
Split : D. Perković, 2015. -
Materijalni opis
80 listova : ilustr. i graf. prikazi u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 57-77. - Summary.

SAŽETAK

Uvod: SLE i SSc su učestalije u žena generativne dobi što upućuje da spolni hormoni imaju značajnu ulogu u patogenezi, pojavnosti i kliničkom tijeku ovih bolesti.

Cilj: Ispitati razine spolnih hormona (testosterona, DHEA, androstendiona, estradiola) u post-menopauzalnih bolesnica sa SLE-om i SSc-om u odnosu na zdrave žene u post-menopauzi.
Utvrditi povezanost ispitivanih hormona s aktivnošću SSc-e i SLE-a.
Istražiti povezanost specifičnih protutijela: ANA, anti-Scl70, ACA, anti-dsDNA i anti-Ro protutijelima s razinama ispitivanih spolnih hormona.

Metode: U ovom istraživanju je uključeno 27 bolesnica sa SSc-om, 27 bolesnica sa SLE-om i 27 zdravih žena u post-menopauzi.
Razine spolnih hormona su određivane u svih ispitanika RIA (radioimunoesej) metodom.
U bolesnica sa SSc-om su određivana ANA, ACA i anti-Scl70 protutijela, a u bolesnica sa SLE-om ANA, anti-dsDNA i anti-Ro protutijela.
Aktivnost SSc-e je određivana korištenjem EUSTAR SSc „Activity Score“, a SLE-a pomoću SLEDAI indeksa.

Rezultati: U bolesnica sa SLE-om su nađene značajno niže razine testosterona (0,60±0,52 nmol/L v. 1,64±1,02 nmol/l, p<0,001) i DHEAS (0,78±0,92^mol/L v. 2,00±1,08 ^mol/L, p<0,001) u odnosu na zdrave ispitanice.
Nije zabilježena značajna razlika u razinama androstendiona (4,54±2,59 nmol/L v. 5,79±2,82 nmol/L, p=0,244) i estradiola (0,20±0,09 v. 0,16±0,06 nmol/L, p=0,250) ispitivanih skupina.
Vrijednosti testosterona su negativno korelirale s aktivnošću bolesti izraženom sa SLEDAI indeksom (r=-0,381, p=0,049).
Testosteron (r=-0,560, p=0,002), DHEAS (r=-0,563, p=0,002) i androstendion (r=-0,396; p=0,041) su negativno korelirale s ANA protutijelima.
Estradiol je pozitivno korelirao s anti-dsDNA protutijelima (r=0,398, p=0,40).
Razine testosterona (r=-0,453, p= 0,018) i DHEAS (r=-0,480, p=0,011) su negativno korelirale s anti-Ro protutijelima.
U bolesnica sa SSc-om su nađene značajno niže razine testosterona (0,80± 0,62 nmol/L v. 1,64±1,02 nmol/l, p<0,001)
DHEAS (1,16±1,00 ^mol/L v. 2,00±1,08 ^mol/L, p=0,008) i androstendiona (3,26±3,08 nmol/L v. 5,79±2,82 nmol/L, p=0,004) u odnosu na zdrave ispitanice.
Nije zabilježena značajna razlika u razinama estadiola (0,18±0,84 v. 0,16±0,06 nmol/L, p=0,250) ispitivanih skupina.
Razine androstendiona su negativno korelirale s razinom ACA (r=-0,434, p=0,024) protutijela, dok je nađena pozitivna korelacija s anti-Scl70 protutijelima (r=0,385, p=0,047).

Inv.br.
Info
Signatura
X1595
U čitaonici!
D 2015 PER
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306