Preradović: povremeno glasilo đačkog udruženja na gimnaziji u Bjelovaru

E-građa, knjige
Naslov
Preradović: povremeno glasilo đačkog udruženja na gimnaziji u Bjelovaru / odgovorni urednik Blažo Aleksić ; uređivački odbor Božo Dragašević, Mirko Pollak, Ivan Šestak, Alojzije Fridrih, Pavić Aleksić, Aleksa Šuvaić, Đuro Šiprak, Milan Živković, Pavao Jakšić. -
Impressum
Bjelovar : Državna realna gimnazija u Bjelovaru, 1931- .(Bjelovar : Tiskara, knjižara i knjigovežnica F. Lipšić). -
Materijalni opis
ilustr. ; 22 cm
Jezik
Hrvatski
Napomena
Str. 1: Riječ direktora gimnazije Ribara Andrije. - Na nasl. str.: Cijena pojedinom broju 4 dinara.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Narodnoj knjižnici ˝Petar Preradović˝ u Bjelovaru.

Omotni naslov. - Povremeno glasilo. - Opis prema br.1(1931)

God.1,br.1(mjeseca aprila 1931)

Riječ direktora gimnazije Rabara Andrije
Nivo
Naslov
Riječ direktora gimnazije Rabara Andrije
Materijalni opis
str. 1
Jezik
hrv
Uvodna riječ / Pollak VIII. -
Nivo
Naslov
Uvodna riječ / Pollak VIII. -
Materijalni opis
str. 2
Jezik
hrv
Jugoslavenska duša posmatrana kroz naše narodne pjesme / Pavić Aleksić VIII. -
Nivo
Naslov
Jugoslavenska duša posmatrana kroz naše narodne pjesme / Pavić Aleksić VIII. -
Materijalni opis
str. 3-7
Jezik
hrv
Zadaci naše omladine kao nosioca duhovnog jedinstva i ideologije jugoslavenstva / Nikola Piličić VIII. -
Nivo
Naslov
Zadaci naše omladine kao nosioca duhovnog jedinstva i ideologije jugoslavenstva / Nikola Piličić VIII. -
Materijalni opis
str. 8-11
Jezik
hrv
Stvaranje narodnosti / Hrvoje Vuković. -
Nivo
Naslov
Stvaranje narodnosti / Hrvoje Vuković. -
Materijalni opis
str. 11-12
Jezik
hrv
Vojnovićeva Gospođa sa suncokretom / Vjekoslav Fridrich VIII. -
Nivo
Naslov
Vojnovićeva Gospođa sa suncokretom / Vjekoslav Fridrich VIII. -
Materijalni opis
str. 13
Jezik
hrv
Otac i sin (Crtica iz seoskog života / Đorđe Dobrinić VII. -
Nivo
Naslov
Otac i sin (Crtica iz seoskog života / Đorđe Dobrinić VII. -
Materijalni opis
str- 13-14
Jezik
hrv
Posljednja krizantema / Ivan Sestak VIII. -
Nivo
Naslov
Posljednja krizantema / Ivan Sestak VIII. -
Materijalni opis
str. 14-15
Jezik
hrv
Jesen &Ljerka Skukan VII. -
Nivo
Naslov
Jesen &Ljerka Skukan VII. -
Materijalni opis
str. 15-16
Jezik
hrv
Skitnica / Zdenko Stanbek. -
Nivo
Naslov
Skitnica / Zdenko Stanbek. -
Materijalni opis
str. 17
Jezik
hrv
Majci / Tea Šaj. -
Nivo
Naslov
Majci / Tea Šaj. -
Materijalni opis
str. 18
Jezik
hrv
Proleće / Rad. M. Rudić, V. -
Nivo
Naslov
Proleće / Rad. M. Rudić, V. -
Materijalni opis
str. 18
Jezik
hrv
Requiem / Zdenko Štambuk VIII Zagreb. -
Nivo
Naslov
Requiem / Zdenko Štambuk VIII Zagreb. -
Materijalni opis
str. 19
Jezik
hrv
Inv.br.
Info
Signatura
X1655
U čitaonici!
05 PRERA
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306