Banner
Point d.o.o.

Učinci sastavnica otrova poskoka na pokazatelje srčane funkcije na modelu izoliranog štakorskog srca : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Učinci sastavnica otrova poskoka na pokazatelje srčane funkcije na modelu izoliranog štakorskog srca : doktorska disertacija / Svjetlana Karabuva ; [voditelj rada Boris Lukšić]. -
Impressum
Split : S. Karabuva, 2016. -
Materijalni opis
137 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 121-134. - Summary.

7. SAŽETAK
Poskok (lat.Vipera ammodytes ammodytes) najotrovnija je europska zmija. Otrov poskoka uobičajeno iskazuje hematotoksično, miotoksično i neurotoksično, kao i kardiotoksično djelovanje. U cilju detaljnijeg istraživanja kardiotoksičnosti, biokemijskim postupcima razdijeljen je cjelokupni otrov poskoka na četiri frakcije (A-D) i podfrakcije (C1-4). Učinci frakcija A, B i C, kao i navedenih podfrakcija, te amoditina L, ispitani su na modelu izoliranog štakorskog srca.
Srčana frekvencija (HR), učestalost aritmija (atrijsko-ventrikularni (AV) blok, ventrikularna tahikardija (VT), ventrikularna fibrilacija (VF) i asistolija), koronarni protok (CF), sistolički (sLVP), razvijeni (devLVP) i dijastolički tlak lijeve klijetke (dLVP), mjereni su prije, za vrijeme i nakon primjene izoliranih sastavnica otrova poskoka u tri različite koncentracije. Biokemijski pokazatelji srčanog oštećenja (kreatin kinaza - CK, laktat dehidrogenaza - LDH, aspartat aminotransferaza - AST, i troponin I) također su mjereni tijekom razdoblja izloženosti spomenutim sastavnicama.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1826
Dostupno
D 2017 KAR
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306