Simpozij Varaždinski model sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici unutar suvremene socijalne i sektorske psihijatrije, Varaždin-Bajnski Dvori, 10. i 11. rujna 1987. [zbornik radova]

E-građa, knjige
Naslov
Simpozij Varaždinski model sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici unutar suvremene socijalne i sektorske psihijatrije, Varaždin-Bajnski Dvori, 10. i 11. rujna 1987. [zbornik radova] / [glavni i odgovorni urednik Pavao Brajša]. -
Impressum
Varaždin : Opća bolnica Medicinski centar Varaždin, 1987. - (Varaždin : Novinsko izdavačka i štamparska radna organizacija)
Jezik
Hrvatski
Napomena
Bilješke uz tekst.
DIGITALIZIRANA KNJIGA - Izvornik u knjižnici Opće bolnice Varaždin.

PREDGOVOR DRUGOM SVESKU

Ovaj II svezak Male biblioteke varaždinske sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici sadrži radove simpozija : „Varaždinski model sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici unutar suvremene socijalne i sektorske psihijatrije“, koji je održan 10. i 11. rujna 1987. u Varaždinu i Bajnskim Dvorima. Simpozij je organiziran u okviru proslave 30-godišnjice organizirane psihijatrijske zaštite na području Varaždina, 20-godišnjice postojanja psihijatrijske bolnice Bajnski Dvori i 5-godišnjice primjene koncepta sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici. Pokrovitelj simpozija i obilježavanja navedenih jubileja je Skupština općine Varaždin.

U Varaždinu, rujna 1987.
Prim.dr.med.et sci. Pavao Brajša

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1879
On-line
WM SIMPO 1987
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306