Čovjek i njegovo zdravlje

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Čovjek i njegovo zdravlje / Prof. Dr. Antun Lobmayer. -
Impressum
Zagreb : Matica Hrvatska, 1898. -
Materijalni opis
190 str : ilustr ; 20 cm
Napomena
Nagradila ˝Matica Hrvatska˝ iz zaklade grofa Ivana nep. Draškovića za godinu 1897

Knjigu ovu napisao sam već pred više godina, — a namienio sam ju bio naročito učenicama naših viših djevojačkih škola, jer mislim, da je od prieke potrebe, da naše djevojke barem toliko nauče u školi nauke o zdravoslovju, koliko će im. biti u njihovom budućem zvanju od prieke potrebe za svakdanji život.
Knjizi je ovoj zadaća, da čitaoca uputi u ono, što je najvažnije znati o čovječjem tielu i o njegovim funkcijama, a s druge strane, da ga pouči, kako će svoje zdravlje uzdržati i ojačati.
Nastojao sam, da ogromno gradivo o ovom predmetu prikazem što kraće i što shvatljivije, da bude pristupno svakomu iole naobraženomu.
Nu pišući ovu knjigu nije mi bila namjera, da koga poučim, kako će se sam liečiti, kad oboli, nego jedino to, kako će si sačuvati svoje zdravlje i braniti se od bolesti, a sve drugo neka je prepušteno liečniku, koji jo jedini pozvan, da bolesti lieči.
„Matici Hrvatskoj˝ srdačna hvala, što izdaje ovaj moj književni trud, jer će tako doći u najšire krugove hrvatskoga naroda, koji neka se njim i što više okoristi!

U Zagrebu, ljeti god. 1898.
Dr. A. L.

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
S904
U čitaonici!
613 LOBMA čov
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306